Skrypt .bat wyszukujący pliki


(Pawel Pieczyrak) #1

Witam. Napisałem skrypt, który poszukuje podanego pliku przez użytkownika na dysku. Oto on:

echo off

cls

echo Wyszukiwarka plikow

echo

echo Podaj nazwe wyszukiwanego pliku np. notepad.exe


set /p a=

if EQU %a%=="" goto ups

dir C:\"%a%" /s /b /o:en-d-s > C:\znalezione.txt

echo Wyszukiwanie zakonczone. Szczegoly w pliku znalezione.txt na dysku C

echo.

echo Znalezione pliki to:

type C:\znalezione.txt | more


:ups

echo off

echo ERROR 0x420F63 Nie podałeś pliku, ktory ma zostac znaleziony

I teraz mam pytanie. Jak trzeba zadeklarować funkcję if, aby wyświetlała komunikat gdy użytkownik nic nie wpisze ? Np gdy użytkownik nie pisze nazwy pliku i naciśnie Enter to wyświetli mu się komunikat "Nie podałeś nazwy pliku". Z góry dziękuje za pomoc.


(Marek Kossak) #2

Witam!

Chociaż już pewnie za późno to program powinien wyglądać tak:

@echo off

cls

echo Wyszukiwarka plikow

echo.

echo Podaj nazwe wyszukiwanego pliku np. notepad.exe

:PETLA

echo.

set /p a=

if /I "%a%"=="" goto UPS

dir C:\"%a%" /s /b /o:en-d-s > C:\znalezione.txt

echo Wyszukiwanie zakonczone. Szczegoly w pliku znalezione.txt na dysku C

echo.

echo Znalezione pliki to:

type C:\znalezione.txt | more

pause

goto END

:UPS

echo ERROR 0x420F63 Nie podales pliku, ktory ma zostac znaleziony.

echo.

goto PETLA

:END

exit

Można by do tego dołączyć opcję wyboru dysku, czy miejsca docelowego dla zapisania pliku "znalezione.txt".


(Pawel Pieczyrak) #3

Troszkę się spóźniłeś, ale dzięki za zainteresowanie się tematem oraz za podanie kodu :slight_smile: