Skrypt do odmierzania czasu


(Zan4) #1

Poszykuje skryptu w w bashu lub innym języku, który będą mógł uruchomić na conky.Program miałby odliczać dni,godziny i minuty  do pewnej daty.Widziałem mnóstwo  takich  mierników  ale działały one prawdopodobnie w języku html.Może znajdzie się ktoś kto zna się na rzeczy.

 


(ktoś tam) #2

Język HTML to język opisu struktury informacji. Za jego pomocą nie można NIC obliczyć, ani NIC zmienić. Najprawdopodobniej za to co widziałeś odpowiadał JS.


(enedil) #3
echo $EPOCHTIME | python3 -c 'exec("""\nfrom time import time, sleep\ntt = int(input().split(".")[0])\nwhile time() < tt:\n tup = tuple(int(i) for i in (time()/(24*3600), time()/3600, time()/60, time()))\n print("{} d \\t {} h \\t {} m \\t {} s".format(*tup))\n sleep(1)\n""")'

Gdzie

EPOCHTIME

jest zmienną zawierającą https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time momentu oczekiwanego