Skrypt kasuje wartośc pliku!


(Patrol) #1

Witam!

Mam problem z skryptem

Otóż jeśli jestem na stronie z skryptem i nie nacisne przycisku OK, to zawortość pliku się kasuje. Jak zoribc żeby tak nie było?


(Droop) #2
if ($_GET['findcode']) 

{

$noweDane = $_GET['findcode']; 

$fp = fopen("NazwaPliku", "w"); 

fputs($fp, $noweDane); 

fclose($fp); 

}

jak nie dajesz ifa to za kazdym razem wprowadza ci dane z geta ktore sa puste


(Patrol) #3

To jest cały kod?


(Droop) #4

juz daje caly

<? 


// wczytanie starych danych 


// otwarcie pliku do odczytu 

$fp = fopen("NazwaPliku", "r"); 


//odczytanie danych 

$stareDane = fread($fp, filesize("NazwaPliku")); 


// zamknięcie pliku 

fclose($fp) ; 


// stworzenie nowych danych 

// zapisanie nowych danych 


if ($_GET['findcode']) 

{ 

$noweDane = $_GET['findcode']; 

$fp = fopen("NazwaPliku", "w"); 

fputs($fp, $noweDane); 

fclose($fp); 

} 
?> 
 

Licznik FindCode:

(Patrol) #5

Nie działa. Wogle nie dodaje informacji do pliku


(Kutar 0) #6

To może:

if (isset($_GET['findcode']))

(Patrol) #7

Nadal nie działa, i nie wyświela nawet zawartości pliku


(Kutar 0) #8

Daj na początku

<?php

zamiast

<?

w następnej linijce daj

error_reporting(E_ALL);

i powiedz czy coś się wyświetlilo.


(Patrol) #9

Kutar działa! Tego 2 nie musiałem dawać wystarczyło tylko <?php