Skrypt logowania, na ile bezpieczny?

WItam!

Napisałem sobie klasę do logowania, ocencie na ile jest ona bezpieczna? To mój pierwszy taki skrypt.

class logowanie 

 {

	function zaloguj($login, $password)

	 {

	  include('../database/config_db.php');

	  $db = new mysqli("$dbHost", "$dbUser", "$dbPass", "$dbName");

	  if (mysqli_connect_errno() !=0)

		{

		 echo "Połączenie z bazą danych nie powiodło się, kod błędu: ".mysqli_connect_error();

		 exit;

		}

	  if (empty($login)!=0 || empty($password)!=0)

	  {

		  echo "Błędne hasło lub login";

		  exit;

	  }

		$zapytanie = "select pass from users where name='".$login."'";

		$wynik = $db->query($zapytanie);

		$ile = $wynik->num_rows;

		if ($ile != 1)

		{

		 echo "Podany użytkownik nie istnieje w bazie danych";

		 exit;

		}

		else 

		{

		 $wiersz = $wynik->fetch_assoc();

		 $dbPassword = $wiersz['pass'];

		 $password = md5($password);

		}

	  if($password===$dbPassword)

	  {

		 $_SESSION['password']=$password;

		 $_SESSION['user']=$login;

		 return 1;

	  }

	  else

	  {

		  echo "Nieprawidłowe hasło";

		  return 0;

	  }

	 }

	function wyloguj()

	{

   session_destroy();

	 return 1;

	}

	function sprawdzUz()

	{

	  session_start();

	 if(empty($_SESSION['password']) == 1 || empty($_SESSION['user'])== 1 )

	 {

		return 0;

		exit;

	 }

	 include('database/config_db.php');

	 $db = new mysqli("$dbHost", "$dbUser", "$dbPass", "$dbName");

	 if (mysqli_connect_errno() !=0)

		{

		 echo "Połączenie z bazą danych nie powiodło się, kod błędu: ".mysqli_connect_error();

		 exit;

		}

	 $zapytanie = "select name, pass from users where name='".$_SESSION['user']."'";

	 $wynik = $db->query($zapytanie);

	 $ile = $wynik->num_rows;

	 if ($ile != 1)

		{

		 echo "Podany użytkownik nie istnieje w bazie danych";

		}

	 else 

		{

		 $wiersz = $wynik->fetch_assoc();

		 $dbLogin = $wiersz['name'];

		 $dbPassword = $wiersz['pass'];

		}

	 if($_SESSION['password']===$dbPassword && $_SESSION['user']===$dbLogin)

	  {

		  return 1;

	  }

	  else 

	  {

		  return 0;

	  }

	}

 }

?>

po co te cudzysłowy?

do ładowania innych obiektów mógłbyś korzystać z np. spl_autoload_register();

jak już robisz return to możesz być pewien, że dalsza część się nie wykona, więc exit jest zbyteczny

taki szczegół, ale po co wyciągasz name jak już je masz?:>

ogólnie, to mi się nie podoba, jest mało OOP, widać, żę dopiero zaczynasz i nie masz za bardzo pomysłu jak to ugryźć

odnośnie samego bezpieczeństwa, to poczytaj o soleniu haseł chociażby jeszcze