Skrypt migracyjny z Antergosa na Arch Linux

(Domker) #1

migrate.zip (2,8 KB)
(UPDATE)

Napisałem skrypcik basha do migracji z Artergosa na Arch Linux - może komuś się przyda.

(abcdefghjikl) #2

Tak bardzo na szybko:

Zamiast cat file | grep pattern możesz robić grep file.
Do plików tymczasowych masz mktemp.
Od tego if na $odp ładniejszy były case.

(Domker) #3
  1. Już z przyzwyczajenia tworzę rurki do grep.
  2. Nie do końca taki tymczasowy, bo potem jest przenoszony jako config.
  3. Case nie działa przy takiej konstrukcji, gdzie resztę masz w funkcji. Przynajmniej bez dodatkowych kombinacji.
  4. Na szybko pisałem i sprawdziłem w wirtualce, czy działa.
(abcdefghjikl) #4

Złe przyzwyczajenie należy zmienić. Używanie cat w trakcie pisania skryptów w BASHu jest niemal zawsze zbędne.

Nic nie stoi na przeszkodzie żeby z pliku tymczasowego utworzonego przez mktemp zrobić config. To jest dobra praktyka bo mktemp gwarantuje unikalność nazwy i ma kilka innych zalet.

W Twoim skrypcie nie stwrzyłeś stworzyłeś żadnej funkcji a pod warunkami w ifie żadnej nie używasz.
Ten zbiór komend spokojnie może być wstawiony pod case.