Skrypt panel+dodaj newsy - błąd w skrypcie po usunięciu CSS

Witam,

Mam taki skrypt jak poniżej z panelem do logowania + dodawanie newsów na stronę wraz ze stylami CSS

<?php

@session_start();

require("nazwa.inc.php");

$patch='baza.txt';


if($_POST['logoff']=='Wyloguj') unset ($_SESSION['autoryzacja']); 

if($_POST['logowanie']){

if($login==$_POST['login2']&&$pass==$_POST['pass2']) $_SESSION['autoryzacja']='ok'; }

if ($_SESSION['autoryzacja']!='ok'){

echo '

Logowanie

Podaj swój login i hasło...
Login:

Hasło:';

}

else {

if($_POST['submit']&&$_POST['nr']!=''&&$_POST['data']!=''&&$_POST['autor']!=''&&$_POST['tytul']!=''&&$_POST['tresc']!=''){

$fp=fopen($patch, 'r+');

$dane=$dane.fread($fp, filesize($patch)); 

rewind($fp);

flock($fp, 2);

if(fwrite($fp,$_POST['nr'].'|'.$_POST['tytul'].'|'.$_POST['autor'].'|'.$_POST['data'].'|'.$_POST['tresc']."|\r\n".$dane)) 

{echo 'Newsa nr. '.$_POST['nr'].' dodano pomyślnie.';} else echo 'Błąd zapisu';

flock($fp, 3); fclose($fp);

}

else {

$in=''; $start=''; $data='';

$mc=array('Stycznia','Lutego','Marca','Kwietnia','Maja','Czerwca','Lipca','Sierpnia','Września','Października','Listopada','Grudnia');

$in = file($patch);

$start=explode('|',$in[0]); $start=$start[0]+1;

$data=date('j ').$mc[date('n')-1].date(' Y').'r.';

echo '

Dodaj Newsa
Nr.:


Data:


Autor:


Tytuł:


Treść:

';

}

}

?>

W tym skrypcie jest błąd co nie można go zlokalizować ani wykryć - coś gdzieś jest źle bądź coś z czymś się gryzie. Jak skrypt zostanie wrzucony na serwer w takiej formie jak powyżej (ze styalimi CSS) to działa. Jak tylko zostaną usunięte style CSS z niego lub zostanie dokonana zmiana w stylach CSS i skrypt zostanie w takiej formie (bez styli CSS) jak poniżej

<?php

@session_start();

require("nazwa.inc.php");

$patch='baza.txt';


if($_POST['logoff']=='Wyloguj') unset ($_SESSION['autoryzacja']); 

if($_POST['logowanie']){

if($login==$_POST['login2']&&$pass==$_POST['pass2']) $_SESSION['autoryzacja']='ok'; }

if ($_SESSION['autoryzacja']!='ok'){

echo '

Logowanie

Podaj swój login i hasło...
Login:
Hasło:


';

}

else {

if($_POST['submit']&&$_POST['nr']!=''&&$_POST['data']!=''&&$_POST['autor']!=''&&$_POST['tytul']!=''&&$_POST['tresc']!=''){

$fp=fopen($patch, 'r+');

$dane=$dane.fread($fp, filesize($patch)); 

rewind($fp);

flock($fp, 2);

if(fwrite($fp,$_POST['nr'].'|'.$_POST['tytul'].'|'.$_POST['autor'].'|'.$_POST['data'].'|'.$_POST['tresc']."|\r\n".$dane)) 

{echo 'Newsa nr. '.$_POST['nr'].' dodano pomyślnie.';} else echo 'Błąd zapisu';

flock($fp, 3); fclose($fp);

}

else {

$in=''; $start=''; $data='';

$mc=array('Stycznia','Lutego','Marca','Kwietnia','Maja','Czerwca','Lipca','Sierpnia','Września','Października','Listopada','Grudnia');

$in = file($patch);

$start=explode('|',$in[0]); $start=$start[0]+1;

$data=date('j ').$mc[date('n')-1].date(' Y').'r.';

echo '

Dodaj Newsa

Nr.:Data:Autor:Tytuł:Treść:

';

}

}

?>

Zaloguje się przez panel ale za nic nie idzie dodać newsa, jak się kliknie Dodaj newsa to przerzuca odrazu do panelu logowania. Wersja ze stylami CSS tego problemu nie ma - można dodać newsa bez problemu. Chciał bym się pozbyć styli CSS z kodu i dać je do osobnego arkusza CSS.

W czym może być problem i co go powoduje że następuje przerzucenie do zalogowania w momencie kliknięcia Dodaj newsa po usunięciu styli CSS lub zmianie styli CSS?. Jak doprowadzić skrypt do finalnej i stabilnej wersji funkcjonowania?.