Skrypt PHP skracający tekst - pomocy!


(Krzysztel) #1

Witam!

Znalazłem taki skrypt skracający tekst do pierwszej spacji po określonej liczbie znaków.

<?php

$sql = "SELECT left(tekst, 180) as tekst_skr FROM tabela";

$wynik = mysql_query($sql) or die(mysql_error());


while($w = mysql_fetch_assoc($wynik))

  echo skr_dane($w['tekst_skr'], 160).'
';

?>

Chciałbym ten skrypt umieścić (oczywiście dostowoany) w poniższym kodzie, tak aby pobierany z bazy SQL tekst (wstęp) był skrócony zgodnie z powyższym skryptem. Może mi ktoś pomóc?

<?php

$query = "SELECT * FROM aktualnosci ORDER BY data DESC LIMIT 3,2";

$result = mysql_query($query)

or die ("Error in query: $query. " . mysql_error());

$num_rows = mysql_num_rows($result);


while ($row = mysql_fetch_array($result)) {       echo stripslashes("".$row["data"]."
".$row["tytul"]."

".$row["wstep"]." ...[\"more\""); } ? [/code]

Z góry dziękuję za pomoc!

:slight_smile:

](%5C)


(athei) #2

Pobaw się z funkcjami php substr(), wordwrap().


(mawej) #3
function skroc($tekst, $ilosc)

{

	$skrocony = substr($tekst,0,$ilosc); 


	$nowy = $skrocony."...";


	if (strlen($tekst) > $ilosc) return $nowy; 

	else return $tekst; 

}

Wywołujesz funkcję skroc( tekst do skorcenia, ilość znaków po którym nastąpi skrócenie)