Skrypt PHP

Witam

Potrzebna mi pomoc w pliku PHP na tym się kompletnie nie znam.

Chodzi mi o umieszczenie dwuch linijek tekstu. Możliwość ustawienia wielkości czcionki i koloru centralnie w oknie. Górna linijka w języku polskim z odstępem jednej linii od góry, a druga w angielskim z odstępem jednej linii w pionie od poprzedniej.

treść pliku:

<?php echo "Zaraz zostaniesz przeniesiony na nowy adres serwisu."; echo " - You will be transferred to the new website address in a moment."; header('Refresh: 5; URL=http://romanc.pl'); ?>

Dziękuję za pomoc.

Spróbuj poczytać jak dodać link do pliku z CSS w twoim „szablonie” php.

Być może do stylowania wystarczy istnienie html i body z tekstem i te body wycentrować poziomo i pionowo.

Polski tekst być może wykryje „:first-line”.

Niezależnie od stylowania - zamień kolejność komend echo i header, ponieważ header nie powinien nastąpić po wysłaniu jakichkolwiek danych do wyświetlenia do przeglądarki.