Skrypt pobierający zdjęcia z galerii


(Mezir95) #1

Witam, na jednym z forum znalazłem taki skrypt na pobieranie najnowszego zdjęcia z folderu ftp:

<?
 
$fold = glob('20*', GLOB_ONLYDIR|GLOB_MARK);
rsort($fold);
$folder = array_shift($fold);
 
foreach($fold as $f){
	deleteDirectory( $f );
}
 
if( is_dir($folder) ){
	$files = glob("$folder/2012/1.jpg");
	rsort($files);
	$file = $files[0];
	if( is_file( $file ) ){
 
		$s = getimagesize( $file );
		$img = imagecreatefromjpeg( $file );
 
		$txt = 'eSzczyrk.com.pl - '. date ("Y-m-d H:i:s", filemtime($file));
		$yellow = imagecolorallocate ($img, 255, 255, 0);
		imagestring($img, 7, 10, $s[1]-25, $txt, $yellow);
 
		//header( "Content-Disposition: filename=". basename($file) );
		header( "Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
		header( "Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate" );
		header( "Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false );
		header( "Pragma: no-cache" ); 
		header( "Content-Type: ". $s['mime'] );
		header( "Content-Length: ". filesize( $path ) );
 
		imagejpeg( $img );
		imagedestroy( $img );
 
	}else echo "brak pliku: $file";
}else echo "brak folderu: $folder";
 
 
function deleteDirectory($dir) {
    if (!file_exists($dir)) return true;
    if (!is_dir($dir) || is_link($dir)) return unlink($dir);
 
	foreach(scandir($dir) as $item) {
		if ($item == '.' || $item == '..') continue;
		if (!deleteDirectory($dir . "/" . $item)) {
			chmod($dir . "/" . $item, 0777);
			if (!deleteDirectory($dir . "/" . $item)) return false;
		};
	}
	return rmdir($dir);
} 
 
?>

I mam teraz prośbę do Was. Czy mógłby ktoś go nieco przerobić, by pokazywał wszystkie zdjęcia z folderu "galeria" w kolejności od najnowszego, do najstarszego?

gallery3.jpg - najnowsze

gallery2.jpg

gallery1.jpg - najstarsze

 

Z góry dziękuję. :slight_smile:


(YoJoe) #2

 

Znalazłeś skrypt pisany pod konkretny cel z wszytymi stałymi,z pewnością wyświetlający automatycznie zrzucany obraz z kamery i wpychany na serwer.

Dlaczego sądzisz że łatwiej jest przerabiać skrypt, zamiast poszukać gotowca napisanego dokładnie pod to czego oczekujesz ?

Chociażby: ml.pe/optimizing/2013/show-all-images-in-folder-with-php/