Skrypt problem z poprawnym dzieleniem

Otóż mam problem ze skryptem w vi

1.Jak zrobić by dobrze dzieliło ? Np. jak jest 3:2to mi pisze ze jest 1 a nie 1,5

2.ak zrobić potęgowanie albo pierwiastkowanie? Jest jakieś polecenie do tego?

#!/bin/bash

#zmienne

koniec='n';

suma=o;

liczba1=0;

liczba2=0;

temp=0;

wybor='none';


while [$koniec != 't']

do

{

echo "Menu";

echo "1.Dodawanie";

echo "2.Odejmowanie";

echo "3.Mnozenie";

echo "4.Dzielenie";

echo "5.Potegowanie";

echo "6.Reszta z dzielenia"; 


echo "podaj operacje do wykonania";

 read wybor;


case $wybor in

    "1") echo "podaj liczbe";

      read liczba1;

      echo "podaj ile dodac";

      read liczba2;

      let suma=$liczba1+$liczba2

      ;;


    "2") echo "podaj liczbe";

      read liczba1;

      echo "podaj ile odjac";

      read liczba2;

      let suma=$liczba1-$liczba2

      ;;


    "3") echo "podaj liczbe";

      read liczba1;

      echo "podaj przez co pomnozyc";

      read liczba2;

      let suma=$liczba1*$liczba2     

	  ;;


    "4") echo "podaj liczbe";

      read liczba1;

      echo "podaj przez co podzielic";

      read liczba2;

        if [$liczba2 -eq 0] 

         then

           echo nie wolno dzielic przez zero!

	     else

      { let suma=$liczba1/$liczba2}

       fi 

 	  ;; 


    "5") echo "podaj liczbe";

      read liczba1;

      echo "podaj do ktorej potegi";

      read liczba2;

      let suma=$liczba1*$liczba2     

	  ;;


    "6") echo "podaj liczbe";

      read liczba1;

      echo "podaj przez co podzielic";

      read liczba2;

         if [$liczba2 -eq 0] 

         then

           echo nie wolno dzielic przez zero!

	     else

      let suma=$liczba1%$liczba2 	  


	*) echo niema takiej opcji;

  esac 

echo "wynik: $suma";

echo "zakonczyc program? t/n";

read koniec;

}

done;