Skrypt usuwający wybrane foldery

Nie za bardzo wiedziałem gdzie to wstawić ale nie bijcie :roll: Tak więc wie ktoś jak za pomocą jakiegoś programu np. Notepad ++ napisać pewien skrypt (ja jestem kompletnie zielony, nawet html’a nie znam :x ) Chodzi mi o to, żeby natychmiast po kliknięciu na ikone tego skryptu (nie wiem jak się to nazywało, to będzie plik z rozszerzeniem *.bat ??) będzie on kasował wybrane przezemnie foldery (żeby można było w tym skrypcie podać ścieżki do tych folderów)

Tak, to plik z rozszerzeniem *.bat. Poczytaj o nich. Kasowanie to będzie program “rm”.

Znalazłem coś takiego, to chyba w VB Script:

Set objArgs = WScript.Arguments

select case objArgs.Count

case 1

if objArgs.named.exists(“folder”) then

NazwaFolderu=objArgs.named.item(“folder”)

else

NazwaFolderu=objArgs.item(0)

end if

Dni=7

Tryb=“normalny”

case 2

NazwaFolderu=objArgs.named.item(“folder”)

Dni=objArgs.named.item(“dni”)

Tryb=“normalny”

case 3

NazwaFolderu=objArgs.named.item(“folder”)

Dni=objArgs.named.item(“dni”)

Tryb=objArgs.named.item(“tryb”)

case else

wscript.echo “Błędne wywołanie skryptu”

wscript.quit

end select

set fso = createobject(“scripting.filesystemobject”)

set foldery = fso.getfolder(NazwaFolderu)

Dzis = now()

data = dateadd(“d”, Dni*-1, Dzis)

if Tryb<>“cichy” then

if MsgBox (“Wszystkie pliki z folderu:” & vbcrlf & NazwaFolderu & vbcrlf & _

“z datą modyfikacji wcześniejszą niż:” & vbcrlf & data & vbcrlf & _

“zostaną usunięte!” & vbcrlf & “Zgadzasz się?”, 3, “Uwaga!”) <> vbYes then wscript.quit

end if

UsunPliki foldery

sub UsunPliki(byref foldery)

set podfoldery = foldery.subfolders

set pliki = foldery.files

for each plik in pliki

if plik.datelastmodified < data then

on error resume next

plik.delete

end if

next

for each folder in podfoldery

UsunPliki folder

next

set podfoldery = nothing

set pliki = nothing

end sub

da się jakoś to wykorzystać?

W dniu 19.04.2008 , o godzinie 21:56 został dopisany post przez kokkodak

ok, udało mi się, kasuje pliki w wybranym folderze. Ale jak chcę żeby kasował też foldery, najlepiej cały folder który wybrałem. Może ktoś wie jak to przerobic żeby kasowało cały wybrany folder, nie tylko same pliki wewnątrz

kokkodak ,

Poczytaj - Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

można to zrobić szybciej np.:

cd NazwaFolderu

del *.*

cd …

rd NazwaFolderu

chodziło ci o takie coś?

A nie wystarczy

rd NazwaFolderu /S /Q