Skrypt - wyświetlanie od poniedziałku do piątku


(Kr2y5i3k) #1

Witam! Napisałem skrypt php, który informuje o najbliższym dzownku w szkole. Lecz nie mogę sobie poradzić by skrypt wyświetlany był od poniedziałku do piatku. A w sobote i niedziele wyświetlał inny napis (Weekend!) Oto treść kodu:

<?php 

/* kr2y5i3k */

$godzina = date ("Gi");

 $dzwonek_1 = 845 - $godzina;

 $dzwonek_2 = 900 - $godzina - 5;

 $dzwonek_2_2 = 935 - $godzina;

 $dzwonek_3 = 1000 - $godzina - 20;

 $dzwonek_3_3 = 1030 - $godzina;

 $dzwonek_4 = 1100 - $godzina - 15;

 $dzwonek_4_4 = 1125 - $godzina;

 $dzwonek_5 = 1200 - $godzina - 25;

 $dzwonek_5_5 = 1215 - $godzina;

 $dzwonek_6 = 1300 - $godzina - 30;

 $dzwonek_6_6 = 1310 - $godzina;

 $dzwonek_7 = 1400 - $godzina - 40;

 $dzwonek_8 = 1455 - $godzina;

 $dzwonek_9 = 1545 - $godzina;

 $dzwonek_10 = 1600 - $godzina - 5;

 $dzwonek_10_10 = 1635 - $godzina;

 $dzwonek_11 = 1725 - $godzina - 40;

 $dzwonek_11_11 = 1725 - $godzina;

 $dzwonek_12 = 1800 - $godzina - 25;

 $dzwonek_12_12 = 1815 - $godzina;

 $dzwonek_13 = 1900 - $godzina - 35;

 $dzwonek_13_13 = 1910 - $godzina - 5;

 $dzwonek_14 = 1955 - $godzina;

$lekcja_1 = 850 - $godzina;

$lekcja_2 = 945 - $godzina;

$lekcja_3 = 1040 - $godzina;

$lekcja_4 = 1130 - $godzina;

$lekcja_5 = 1225 - $godzina;

$lekcja_6 = 1315 - $godzina;

$lekcja_7 = 1410 - $godzina;

$lekcja_8 = 1500 - $godzina - 40;

$lekcja_9 = 1550 - $godzina;

$lekcja_10 = 1640 - $godzina;

$lekcja_11 = 1730 - $godzina;

$lekcja_12 = 1820 - $godzina;

$lekcja_13 = 1910 - $godzina;


/* $min = date ("i");

if ($min <= 60 && $min >= 06) { echo "minut"; }

if ($min <= 05 && $min >= 02) { echo "minuty"; }

if ($min <= 01 && $min >= 00) { echo "minutę"; }*/ 


if ($godzina >= 800 && $godzina <= 845) { echo "Trwa teraz pierwsza godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_1 minut/y."; }

 if ($godzina > 845 && $godzina < 850) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_1 minut/y"; }


if ($godzina >= 850 && $godzina < 900) { echo "Trwa teraz druga godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_2 minut/y."; }

if ($godzina >= 900 && $godzina <= 935) { echo "Trwa teraz druga godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_2_2 minut/y."; }

if ($godzina > 935 && $godzina < 945) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_2 minut/y"; }


if ($godzina >= 945 && $godzina < 1000) { echo "Trwa teraz trzecia godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_3 minut/y."; }

if ($godzina >= 1000 && $godzina <= 1030) { echo "Trwa teraz trzecia godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_3_3 minut/y."; }

if ($godzina > 1030 && $godzina < 1040) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_3 minut/y"; }


if ($godzina >= 1040 && $godzina < 1100) { echo "Trwa teraz czwarta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_4 minut/y."; }

if ($godzina >= 1100 && $godzina <= 1125) { echo "Trwa teraz czwarta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_4_4 minut/y."; }

if ($godzina > 1125 && $godzina < 1130) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_4 minut/y"; }


if ($godzina >= 1130 && $godzina < 1200) { echo "Trwa teraz pi±ta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_5 minut/y."; }

if ($godzina >= 1200 && $godzina <= 1215) { echo "Trwa teraz pi±ta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_5_5 minut/y."; }

if ($godzina > 1215 && $godzina < 1225) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_5 minut/y"; }


if ($godzina >= 1225 && $godzina < 1300) { echo "Trwa teraz szósta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_6 minut/y."; }

if ($godzina >= 1300 && $godzina <= 1310) { echo "Trwa teraz szósta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_6_6 minut/y."; }

if ($godzina > 1310 && $godzina < 1315) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_6 minut/y"; }


if ($godzina >= 1315 && $godzina < 1400) { echo "Trwa teraz siódma godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_7 minut/y."; }

if ($godzina >= 1400 && $godzina < 1410) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_7 minut/y"; }


if ($godzina >= 1410 && $godzina <= 1455) { echo "Trwa teraz ósma godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_8 minut/y."; }

if ($godzina > 1455 && $godzina < 1500) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_8 minut/y"; }


if ($godzina >= 1500 && $godzina <= 1545) { echo "Trwa teraz dziewi±ta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_9 minut/y."; }

if ($godzina > 1545 && $godzina < 1550) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_9 minut/y"; }


if ($godzina >= 1550 && $godzina < 1600) { echo "Trwa teraz dziesi±ta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_10 minut/y."; }

if ($godzina >= 1600 && $godzina <= 1635) { echo "Trwa teraz dziesi±ta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_10_10 minut/y."; }

if ($godzina > 1635 && $godzina < 1640) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_10 minut/y"; }


if ($godzina >= 1640 && $godzina < 1700) { echo "Trwa teraz jedenasta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_11 minut/y."; }

if ($godzina >= 1700 && $godzina <= 1725) { echo "Trwa teraz jedenasta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_11_11 minut/y."; }

if ($godzina > 1725 && $godzina < 1730) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_11 minut/y"; }


if ($godzina >= 1730 && $godzina < 1800) { echo "Trwa teraz dwunasta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_12 minut/y."; }

if ($godzina >= 1800 && $godzina <= 1815) { echo "Trwa teraz dwunasta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_12_12 minut/y."; }

if ($godzina > 1815 && $godzina < 1820) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_12 minut/y"; }


if ($godzina >= 1820 && $godzina < 1900) { echo "Trwa teraz trzynasta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_13 minut/y."; }

if ($godzina >= 1900 && $godzina <= 1905) { echo "Trwa teraz trzynasta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_13_13 minut/y."; }

if ($godzina > 1905 && $godzina < 1910) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_13 minut/y"; }


if ($godzina >= 1910 && $godzina <= 1955) { echo "Trwa teraz czternasta godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_14 minut/y."; }

if ($godzina > 1955) { echo "Już po lekcjach. Czas na relaks ... ;-)"; }

if ($godzina >= 0000 && $godzina < 800) { echo "Już po lekcjach. Czas na relaks ... ;-)"; }


?>[/code]

(system) #2

Spróbuj tak

if ( (date("D") == 'Sat') || (date("D") == 'Sun') ) { echo 'weekend'; } else {


kod 


}

(Kr2y5i3k) #3

Dzięki :slight_smile: działa jeszcze z jednym nie mogę sobie poradzić, jak to zapisać?:

if ($godzina >= 800 && $godzina <= 845) { echo "Trwa teraz pierwsza godzina lekcyjna. Przerwa za $dzwonek_1 ";}if ($dzwonek_1 <= 60 && $dzwonek_1 >= 05) { echo "minut."; }

if ($dzwonek_1 <= 04 && $dzwonek_1 >= 02) { echo "minuty."; } if ($dzwonek_1 <= 01 && $dzwonek_1 >= 00) { echo "minutę."; }

if ($godzina > 845 && $godzina < 850) { echo "Wreszcie przerwa! Lekcja rozpoczyna się za $lekcja_1 ";}if ($lekcja_1 <= 60 && $lekcja_1 >= 05) { echo "minut."; }

if ($lekcja_1 <= 04 && $lekcja_1 >= 02) { echo "minuty."; } if ($lekcja_1 <= 01 && $lekcja_1 >= 00) { echo "minutę."; }[/code]

zeby się wyświetlało? bo się wyświetla ale dodaje to za każdym a chce zeby dodawało to [b]if ($lekcja_1 <= 60 && $lekcja_1 >= 05) { echo “minut.”; }

if ($lekcja_1 <= 04 && $lekcja_1 >= 02) { echo “minuty.”; } if ($lekcja_1 <= 01 && $lekcja_1 >= 00) { echo “minutę.”; }[/b] tylko do przerwy a to [b]if ($dzwonek_1 <= 60 && $dzwonek_1 >= 05) { echo “minut.”; } if ($dzwonek_1 <= 04 && $dzwonek_1 >= 02) { echo “minuty.”; } if ($dzwonek_1 <= 01 && $dzwonek_1 >= 00) { echo “minutę.”; }

[/b] tylko do lekcji. Jak to zapisać?