Skrypt wyszukiwarki plików


(Croos22) #1

Witam.

Co oznacza ten błąd,komunikat?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'user'@'localhost' (using password: YES) in /home/download22/domains/pobierajka.unl.pl/public_html/class/db.class.php on line 30

Tutaj link:

pobierajka.unl.pl


(M@ster) #2

Że user o nazwie "user" nie ma dostępu do bazy danych mysql. Prawdopodobnie złe hasło.


(Croos22) #3

Tylko żadnych haseł prócz przy zakładaniu bazy nie wpisywałem.Przy innych skryptach zauważyłem, że jest instalacja i należy uzupełnić dane bazy.Przy tym nie ma pliku install.Co mam zrobić aby to działało?


(Spam) #4

A przy okazji, usuń sobie znacznik kolejności bajtów z pliku.


(kalamita) #5

Każda baza danych ma zdefiniowanego przynajmniej jednego użytkownika, który może się do niej zalogować. Jeżeli podczas zakładania hostingu, nigdzie nie podawałeś nazwy użytkownika bazy danych ani hasła dostępu, to może w Twoim Panelu Administracyjnym jest opcja dodania użytkownika bazy danych, jeżeli to nie, to spróbuj u8żyć nazwy użytkownika i hasała, takie jakie podawałeś podczas rejestracji.

Jeżeli i to nie pomoże, to napisz do administratora tej bazy, z prośbą o przesłanie Ci nazwy użytkownika i hasła dostępu.

A może gdzieś w składni polecenia połączenia a bazą danych popełniłeś błąd ?

Pozdrawiam :slight_smile:


(Scofield111) #6

Na hostingu unl.pl jest w panelu opcja Konfiguracja MySQL. Klikasz na ten link, później wybierasz Załóż nową bazę danych. Podajesz swoje dane takie jak: user, nazwa bazy i hasło. Po zatwierdzeniu ustawień dostajesz w podsumowaniu wszystko czego Ci potrzeba: host, user, hasło, nazwę bazy.

Dane takie jak nazwa użytkownika i nazwa bazy tworzone są z przedrostkiem - twoim loginem do konta :slight_smile:


(Croos22) #7

Nie zrozumieliście mnie.Założyłem nową bazę danych wrzuciłem pliki na serwer.Wklepałem adres strony do przeglądarki.Tak to nie wiem co dalej zrobić mam.


(master of disaster) #8

A pokaż kod, za pomocą którego łączysz się z bazą danych (tylko bez haseł) :slight_smile:


(Croos22) #9

No właśnie w tym chyba tkwi problem tego błędy co go podałem w pierwszym poście.

Czyli jak się mam z bazą danych połączyć?


(master of disaster) #10

Jeżeli wyskoczył ci taki błąd to wydaje mi się że już to robisz, tylko ze złymi parametrami (np. hasłem do bazy)

Ale podam Ci mniej wiecej jak to ma wyglądać:

connection

<?php // host   $mysql_host = "localhost"; // user  $mysql_user = "root"; // hasło   $mysql_pass = "haslo"; // nazwa bazy   $mysql_db = "cos"; // nawiązujemy połączenie z serwerem MySQL   @mysql_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass) ('Brak połączenia z serwerem MySQL.'); // łączymy się z bazą danych   @mysql_select_db($mysql_db) ('Błąd wyboru bazy danych.');

(Croos22) #11

Może to głupie pytanie ale co mam z tym kodem zrobić,gdzie wkleić?

nie znam się na php ani mysql.


(master of disaster) #12

Może inaczej, na razie nie wklejaj tylko pokaż plik db.class.php


(Croos22) #13

No wydaje mi się, że w db.class.php ponieważ w błędzie jest pokazane.

<?php

/* =============================================================================

 * Copyright 2005-08 nTechnology ©

 * http://www.ntechnolgy.pl, All Rights Reserved

 *

 * Michell Hoduń

 *

 * www.hodun.info | www.ntechnology.pl

 * 

 *

 * contact@ntechnology.pl

 * =============================================================================

*/


require_once(dirname( __FILE__ ).'/functions.class.php');


class db extends functions {	function connect($login, $haslo, $baza, $serwer) {


		/*

		DB Connect function 

		$login = mysql login

		$haslo = mysql password

		$baza = mysql database

		$serwer = mysql server

		*/


		$this->connect = mysql_connect($serwer, $login, $haslo) or die("...");

		mysql_select_db($baza);

		//mysql_query("SET NAMES 'utf8'");


	}


	function del_chars($s) {


		/*

		Function for security reason

		$s = string

		*/


		$this->s = $s;

		$this->s = htmlspecialchars($s);

		$this->s = strip_tags($s);

		$this->s = addslashes($s);


			return $this->s;

	}	function insert_query($q) {


		/*

		Function for recent searches, auto suggest etc.

		$q = input query.

		*/


		$this->string = $this->del_chars($q);


		$this->q_check = mysql_query('SELECT * FROM `szukane` WHERE `nazwa` = "'.$this->string.'"'); // check record.


			if(mysql_num_rows($this->q_check)==0) {				mysql_query('INSERT INTO `szukane` VALUES (NULL, "'.$this->string.'", "1")'); // if record not exists, add record			} else {


				mysql_query('UPDATE `szukane` SET `ile` = `ile`+1 WHERE `nazwa` = "'.$this->string.'"'); // if record exists set count + 1 

			}	}	function create_account($login, $haslo, $email) {


		/*

		Create Account

		$login = username

		$haslo = password

		$email = email address

		*/


		$this->login = $this->filtr($login);

		$this->haslo = md5($haslo);

		$this->email = $this->sprawdz_maila($email);

		$this->aktualna_data = date('Y-m-d'); // today date			$this->rejestracja = 'INSERT INTO `uzytkownicy` VALUES (NULL, "'.$this->login.'", "'.$this->haslo.'", "'.$this->email.'", "'.$this->aktualna_data.'")';


				if(mysql_query($this->rejestracja)) {


					$this->wynik = true;


				} else {


					$this->wynik = false;

		}

			return $this->wynik;

	}	public function toplist($much) {


			$this->much = $much;

			$this->get_q = mysql_query('SELECT * FROM `ratings` ORDER BY `total_value` DESC LIMIT '.$this->much.'') or die(mysql_error());


						while (($this->rating = mysql_fetch_array($this->get_q, MYSQL_NUM))) {


			$this->toplist[] = array(

			'id' => $this->rating[0]

			);

		}


				return $this->toplist;

	}	function games_cats() {


		$this->q = mysql_query('SELECT * FROM `games_cat` ORDER BY `cat_name` ASC');


		while (($this->kat = mysql_fetch_array($this->q, MYSQL_NUM))) {


			$this->kategoria2[] = array(

			'id' => $this->kat[0],

			'nazwa' => $this->kat[1],

			'link' => $this->usun_znaki($this->kat[1]),

			);

		}


		return $this->kategoria2;


	}


	function last_added_games($int) {


	$this->count = $int;


		$this->q = mysql_query('SELECT * FROM `games` ORDER BY `id` DESC LIMIT '.$int.'');


		while (($this->kat = mysql_fetch_array($this->q, MYSQL_NUM))) {


			$this->kategoria[] = array(

			'id' => $this->kat[0],

			'nazwa' => $this->kat[1],

			'cat' => $this->kat[2],

			'file_id' => $this->kat[3],

			'date' => $this->kat[4],

			'uploader' => $this->kat[5],

			'link' => $this->usun_znaki($this->kat[1]),

			);

		}


		return $this->kategoria;


	}


	function count_games_cat($cat, $limit) {


		$this->pg_cnt = mysql_num_rows(mysql_query('SELECT * FROM `games` WHERE `cat` = "'.$cat.'"'));


		$this->sss = ceil($this->pg_cnt/$limit);


			return $this->sss;


	}


	function games_cat_info($cat) {


		$this->game_category = mysql_query('SELECT * FROM `games_cat` WHERE `id` = "'.$cat.'"');


			$this->category_res = mysql_fetch_array($this->game_category);


			return $this->category_res;


	}


	function games_cat_list($cat, $page, $limit) {


	$this->cat = $cat;


	$this->gm_count = mysql_num_rows(mysql_query('SELECT * FROM `games` WHERE `cat` = "'.$this->cat.'"'));


	$this->limit = $limit;


	$this->page = $page;


	$this->gm_pages_amm = ceil($this->gm_count/$limit);


	$this->gm_start_page = $limit*$page;


	$this->get_list_cat = mysql_query('SELECT * FROM `games` WHERE `cat` = "'.$this->cat.'" ORDER BY `id` DESC LIMIT '.$this->gm_start_page.','.$this->limit.'');


		while (($this->mm = mysql_fetch_array($this->get_list_cat, MYSQL_NUM))) {


			$this->m1[] = array(

			'id' => $this->mm[0],

			'nazwa' => $this->mm[1],

			'cat' => $this->mm[2],

			'file_id' => $this->mm[3],

			'date' => $this->mm[4],

			'uploader' => $this->mm[5],

			'link' => $this->usun_znaki($this->mm[1]),

			);

		}


		return $this->m1;


	}	function get_game_info($id) {


	$this->id = (int)$id;


		$this->get = mysql_query('SELECT * FROM `games` WHERE `id` = "'.$this->id.'" LIMIT 1');


		$this->game_info = mysql_fetch_array($this->get);


			return $this->game_info;

	}


	function count_games() {


		$this->cnt_qry = mysql_query('SELECT * FROM `games`');


			$this->cnt_games = mysql_num_rows($this->cnt_qry);


				return $this->cnt_games;


	}


	function save_mp3_to_db($id, $title, $desc) {


		mysql_query('INSERT INTO `mp3_db` VALUES (NULL, "'.$id.'", "'.$title.'", "'.$desc.'")');


	}


	function save_video_to_db($id, $title, $desc) {


		mysql_query('INSERT INTO `video_db` VALUES (NULL, "'.$id.'", "'.$title.'", "'.$desc.'")');


	}


	function games_top_uploaders() {


		$this->get_uploaders = mysql_query('SELECT * FROM `admin`');


			while (($this->uploader = mysql_fetch_array($this->get_uploaders, MYSQL_NUM))) {


				$this->uploaders[] = array(


					'name' => $this->uploader[1],


				);


			}


		$this->nick_count = count($this->uploaders);


		$this->count_array = array();			for($this->i=0;$this->i<$this->nick_count;$this->i++) {


					$this->count_query = mysql_query('SELECT * FROM `games` WHERE `uploader` = "'.$this->uploaders[$this->i]['name'].'"');

					$this->count_array[$this->i]['name'] = $this->uploaders[$this->i]['name'];

					$this->count_array[$this->i]['count'] = mysql_num_rows($this->count_query);			}


		$this->count_array = $this->record_sort($this->count_array, "count", true);

		return $this->count_array;


	}
	function sitemap($page, $limit) {


	$this->gm_count = mysql_num_rows(mysql_query('SELECT * FROM `szukane`'));


	$this->limit = $limit;


	$this->page = $page;


	$this->gm_pages_amm = ceil($this->gm_count/$limit);


	$this->gm_start_page = $limit*$page;


		$this->sitemapek = mysql_query('SELECT * FROM `szukane` ORDER BY `ile` DESC LIMIT '.$this->gm_start_page.','.$this->limit.'');


			while (($this->sitemap = mysql_fetch_array($this->sitemapek, MYSQL_NUM))) {


			$this->sitemaps[] = array(

			'id' => $this->mm[0],

			'nazwa' => $this->sitemap[1],

			'count' => $this->sitemap[2],

			'link' => $this->usun_znaki($this->sitemap[1]),

			);

		}


		$this->out_arr = array("count" => $this->gm_count, "data" => $this->sitemaps);


		return $this->out_arr;	}

}

?>

(master of disaster) #14

No i wszystko jasne, w 30 lini to jest ten kod:

($login, $haslo, $baza, $serwer) {

(Croos22) #15

Dziękuje serdecznie.

Instrukcji nie było.Szukałem dopiero potem wątek założyłem.

-- Dodane 01.01.2010 (Pt) 18:56 --

Pojawił się znowu błąd ale inny.


(Forh) #16

swexed , Napisz do mnie na gg: 8561980, to ci zainstaluje ten skrypt ;D