Skrypty zdarzeń


(H4kushinobi) #1

Hey. Zna się ktoś może na skryptach zdarzeń ? Chodzi mi o skrypty do zdarzeń takich jak onfocus, onblur, onselect, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup itd.... (nie będę wypisywał wszystkich bo to nie ma sensu).

Przykład:

Kliknij tutaj[/code]

Zna ktoś inne skrypty niż "alert" i ich zastosowania ?


(M@ster) #2

Możesz podać dowolną nazwę funkcji JavaScript a w niej napisać co Ci się żywnie podoba :).