Skutek odłączenia karty z PDF'em w Microsoft Edge do osobnego okna w wersji Insider


(przemek1234) #1