SKYPE - problem Video


(Clubeden) #1

Ma ktoś program do poprawy kompresji obrazu w Skype, i który potrafi nadawać płynnie obraz. W jakim sygnale nadaje skype obraz ?