Skype restartuje windowsa

Witam wszystkich

Ten temat był już poruszany , ale… przeczytałem i zrobiłem niemal już wszystko i naprawdę potrzebuję pomocy

Skype 5.1 po uruchomieniu restartuje mi winde. Odinstalowałem skypa, uruchomiłem wwdc.exe i sprawdziłem czy mam KB921883. ponownie zainstalowałem skypa. znowu to samo. odinstalowałem, wyczyściłem rejestry CCCleaner, TuneUp i Uniblue RD. Znowu klapa. Powtórzyłem wsztystko i dołożyłem jeszcze programen TROJAN REMOVER i REANIMATOR. I znowu restart przy uruchomieniu skypa. Znowu powtórzyłem wszystko od początku, i tym razem ręcznie wyczyściłem rejestr w wszystkich wpisów i usunąłem wszystkie foldery skypa z dysku systemowego. Zainstalowałem Skype wersję 4.2 i co? i znowu klapa. Nie mam już pomysłu a nie chcę formatować dysku. Poniżej log z HijackThis. Może ktoś mi pomoże?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:07:33, on 2011-04-05

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://gazeta.pl/0,0.html?sc=1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Windows Internet Explorer dostarczony przez Gazeta.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [avast] “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe” /nogui

O4 - HKLM…\Run: [NVMixerTray] “C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU…\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

End of file - 7472 bytes

Dodane 07.04.2011 (Cz) 8:05

Witam i ponownie ponawiam pytanie jak w temacie powyżej. Czy znajdzie się ktoś kto jest expertem i mi pomoże?

Hej,

W logu wszystko w porządku. Można co prawda przyczepić się dodatków Skype’a dla IE, ale to już niewielki drobiazg. Co do samego problemu - jak wyglądają temperatury w systemie? Możesz sprawdzić je przy pomocy na przykład programu Speccy. Czy problem dotyczy tylko i wyłącznie Skype’a czy może także innych programów?

Pozdrawiam,

Dimatheus

Witam. Problem dotyczy tylko i wyłącznie SKYPE`A. Poniżej w/g Twojego zalecenia podaję temperatury

Płyta Główna

Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-K8N-SLi (Socket 939) 25 °C

Grafika

B2025S1 (1400x1050@60Hz)

256MB (Gigabyte) 50 °C

Dyski Twarde

195GB SAMSUNG SAMSUNG SP2014N (ATA) 28 °C

59GB Western Digital WDC WD600BB-00CAA1 (ATA)

78GB Seagate ST380817AS (ATA) 27 °C

Napędy Optyczne

DVDRW DRW-1S45

HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N

Audio

NVIDIA® nForce Audio

System Operacyjny

MS Windows XP Professional 32-bit Dodatek Service Pack 3

Data Instalacji: 26 November 2010, 19:45

Centrum Zabezpieczeń Windows

Firewall Włączony

Windows Update

Automatyczne uaktualnianie Download Automatically and Notify Prior to Install

Antywirus

Antywirus Włączony

Firma AVAST Software

Wyświetlana Nazwa avast! Antivirus

Wersja Produktu 5.0.100664296

Dodane 08.04.2011 (Pt) 8:23

Aha, Oczywiście na chpsecie i w obudowie mam dodatkowe wentylatory :slight_smile:

pozdrawiam

dunczyk

Pobierz i uruchom: http://www.dobreprogramy.pl/Process-Exp … 12562.html

Następnie uruchom skype i obserwuj (do momentu restartu) kolumnę CPU czy w którymś miejscu nie rośnie użycie procesora.

Napisz co zaobserwowałeś. Chodzi o wartości większe niz kilka procent.

w momencie restartu podskoczyło w procesie:

“C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss” podskoczyło do 6.51%

ALe o ile pamiętam to ja ten proces RPC i inne wcześniej wyłączałem programikiem wwdc.exe i mi i tak się restartował.

Ale co ciekawe, przy uruchomianiu wwdc wyskakiwał mi komunikat:

" your system seems to be infectedby a virus, your SVCHOST memory usage 22668ko is beyond usual values. It is strongly advised to check your system width an antywirus up to date and Anty Trojan"

Oczywiście skanowałem wszystkimi dostępnymi Anty trojanami no i mam avasta :frowning:

A i tak restartuje

Dodane 11.04.2011 (Pn) 20:33

Witam

No cóż, nadal nikt nie potrafi mi pomóc?. Dodam że zmieniłem sterownik karty dźwiękowej z nvidia na realtek, oczywiście po deinstalacji skype`a , wyczyszczeniu dysku,rejestrów, ponownym zainstalowaniu Skypa 4.0. Ale nadal klapa, reset windy po zalogowaniu do skypa. Oprócz formatu, ma ktoś jakiś pomysł?

Hej,

Pierwsze i najważniejsze - wyedytuj post z 8 kwi 2011, o 08:21 i usuń numer seryjny systemu.

Proces RCP jest niezbędny do prawidłowej pracy systemu, nie możliwe jest jego wyłączenie i poprawne działanie systemu.

Oczywiście może to być fałszywy alarm - bardzo często program ten wywala takie informacje na komputerach, które są jak najbardziej czyste.

:arrow: Rozumie, że najnowszą wersję?

:arrow: Czym jeszcze skanowałeś kompa? Spróbuj przy pomocy Malwarebytes Anti-Malware oraz Dr.WEB CureIt!.

Sprawdź, czy masz zainstalowaną poprawkę WindowsXP-KB921883-x86-PLK. Jeśli nie, koniecznie doinstaluj.

:arrow: Posiadasz kamerę internetową? Działa ona w systemie prawidłowo?

:arrow: Jakie kodeki masz zainstalowane w systemie?

Pozdrawiam,

Dimatheus

" Rozumie, że najnowszą wersję?

Czym jeszcze skanowałeś kompa? Spróbuj przy pomocy Malwarebytes Anti-Malware oraz Dr.WEB CureIt!.

Sprawdź, czy masz zainstalowaną poprawkę WindowsXP-KB921883-x86-PLK. Jeśli nie, koniecznie doinstaluj."

  • Tak, najnowszą wersję Avasta a poprawkę zrobiłem to na początku

Oto logi Malware i Dr WeB po pełnym skanie

~

http://www.malwarebytes.org

Wersja bazy: 6345

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

2011-04-12 22:10:09

mbam-log-2011-04-12 (22-10-09).txt

Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:|)

Przeskanowano obiektów: 193301

Upłynęło: 17 minut(y), 34 sekund(y)

Zainfekowanych procesów w pamięci: 0

Zainfekowanych modułów w pamięci: 0

Zainfekowanych kluczy rejestru: 0

Zainfekowanych wartości rejestru: 0

Zainfekowane informacje rejestru systemowego: 0

Zainfekowanych folderów: 0

Zainfekowanych plików: 0

Zainfekowanych procesów w pamięci:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych modułów w pamięci:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych kluczy rejestru:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych wartości rejestru:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowane informacje rejestru systemowego:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych folderów:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych plików:

(Nie znaleziono zagrożeń)>

Pelen skan

=============================================================================

Przetestowane obiekty: 124502

Zainfekowane obiekty: 0

Zmodyfikowane obiekty: 0

Podejrzane obiekty: 0

Programy Adware: 0

Programy Dialer: 0

Programy Joke: 0

Programy Riskware: 0

Programy Hacktool: 0

Wyleczone obiekty: 0

Usunięte obiekty: 0

Przemianowane obiekty: 0

Przeniesione obiekty: 0

Pominięte obiekty: 0

Prędkość testu: 483 Kb/s

Czas testu: 2:05:52

=============================================================================>

" Posiadasz kamerę internetową? Działa ona w systemie prawidłowo?

Jakie kodeki masz zainstalowane w systemie?"

  • nie mam kamerki

kodeki Zestaw “K-Lite Kodek Pack”

Pozdrawiam

co dalej?

Hej,

Mimo wszystko polecałbym to zrobić.

Czyściutko.

Myślałem, że kamera powoduje konflikt, bo w niektórych połączeniach kamery i sterowników występuje podobny problem. Ale skoro nie masz kamery, to raczej to nie ta droga… :wink:

:arrow: Jak w tej chwili masz ustawione porty w programie?

:arrow: Jakiej zapory sieciowej używasz? Jest w niej Skype przepuszczony do korzystania z zasobów sieciowych?

:arrow: Czy pojawia się jakikolwiek komunikat w czasie restartu, czy po prostu pojawia się czarny ekran i rozpoczyna się ponowne uruchamianie komputera?

:arrow: Jaki posiadasz zasilacz - podaj moc i firmę.

:arrow: Czy dźwięk w systemie działa poprawnie?

:arrow: Czy problem ze Skype’em występował od samego początku użytkowania?

:arrow: Z jakiego łącza korzystasz i jak podłączony jest internet do komputera kablowo czy poprzez WiFi?

Pozdrawiam,

Dimatheus

Hej

I po kłopocie

1.Odinstalowałem NVidia Force Firewall.

  1. Wyłączyłem czasowo Avasta

  2. Zaintalowałem Skypa

  3. Sprawdziłem konfigurację czy poprarwnie chodzi

  4. Włączyłem Avasta

  5. Zainstalowałem Nvidie firewalla

  6. wszystko Hula

Dziękuję Wam za zainteresowanie. mam nadzieję że nasze wsplólne próby rozwiązania problemu, przydadzą się innym.

Pozdrawiam

Szczególnie wielkie dzia dla Dimatheus

Hej,

Przyznam szczerze, że nie wiedziałem o tym rozwiązaniu nVidii. :slight_smile: Zawsze można się czegoś nowego nauczyć. :smiley: A swoją drogą czy do tego programu istnieje jakiś interfejs umożliwiający konfigurację?

Drobiazg. I polecam się na przyszłość. Najważniejsze, że udało się znaleźć rozwiązanie. Przyznam szczerze, że już traciłem nadzieję, że uda się coś z tym zrobić.

Pozdrawiam,

Dimatheus

Ciekawe.Warto było poczytać. =D>

Niestety, Nvidia nie dołączyła do tej aplikacji interfejsu umożliwiająceego konfigurację. Instaluje się automatycznie wraz z kompletem sterowników do płyty głównej jako Nvidia Network Access Manager i właśnie w nim jest Nvidia Firewall. Zresztą, przed chwilą wywaliłem go na stałe, co za dużo to nie zdrowo :slight_smile:

pozdrawiam

Dunczyk 8642

Hej,

Zgadza się - połączenie firewalla programowego z rozwiązaniem sprzętowym. Oczywiście działa tylko w przypadku płyt głównych wyposażonych w układy nVidii.

Pozdrawiam,

Dimatheus