Slackware, instalowanie z repo Salixa


(Marcineez) #1

Do swojego Slacka 14.1, a właściwie do slapt-geta zainstalowanego na nim, dodałem repozytorium Salixa w tej samej wersji, jednak podczas korzystania z gslapt dostaję:

sh: /sbin/spkg: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Failed to execute command: [/sbin/spkg -i /var/slapt-get/./salix/locale/mozilla-firefox-l10n-pl-24esr-x86_64-2gv.txz]

Problemem jest ./ w ścieżce, tylko dlaczego gslapt ją dodaje?

#/etc/slapt-get/slapt-getrc
# Working directory for local storage/cache.
WORKINGDIR=/var/slapt-get

# Exclude package names and expressions.
# To exclude pre and beta packages, add this to the exclude:
# [0-9\_\.\-]{1}pre[0-9\-\.\-]{1}
EXCLUDE=^aaa_elflibs,^devs,^glibc-.*,^kernel-.*,^udev,.*-[0-9]+dl$,i[3456]86

# Base url to directory with a PACKAGES.TXT.
# This can point to any release, ie: 9.0, 10.0, current, etc.
#SOURCE=ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware64-14.1/:OFFICIAL

# Sources for the testing, extra, and pasture areas - if you use them.
SOURCE=ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware64-14.1/extra/:PREFERRED
SOURCE=ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware64-14.1/testing/
SOURCE=ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware64-14.1/pasture/

# Source for slapt-get.
SOURCE=http://software.jaos.org/slackpacks/14.1-x86_64/:OFFICIAL

# Salix repository
SOURCE=http://slackware.org.uk/salix/x86_64/slackware-14.1/
SOURCE=http://salix.hostingxtreme.com/x86_64/14.1/:PREFERRED

# Packages on a CD/DVD.
# SOURCE=file:///mnt/cdrom/:OFFICIAL

# Home made packages.
# SOURCE=file:///var/www/packages/:CUSTOM

Problem spowodowany był brakiem pakietu spkg.