SLAX gubi część ustawień po restarcie


(Marekpzn) #1

Używam Slaksa na pendriwie. Po restarcie gubi adresy w Network-conf: IP, maskę i bramkę. Inne zmiany pozostają na miejscu.