Slax Linux - brak dźwięku na Soundblaster Live 5.1


(Mister Wojtek) #1

Witam,

Zainstalowałem na swoim pendrivie system SLAX 6.0.9.

Problem w tym że nie ma dźwięku. Moja karta to Soundblaster Live 5.1

Podczas uruchomienia systemu pojawia się taki komunikat:

komunikatpp3.th.jpg

Postanowiłem więc zainstalować sterowniki dźwięku: emu10k1-v0.20a

wszedłem do:

root@slax:~/Desktop/emu10k1-v0.20a#

i wykonałem polecenie:

make

i oto co się pojawiło (jakieś błędy):

root@slax:~/Desktop/emu10k1-v0.20a# make

make -Cscripts

make[1]: Entering directory `/root/Desktop/emu10k1-v0.20a/scripts'

cc -I/lib/modules/`uname -r`/build/include get_version.c -o get_version

get_version.c: In function 'main':

get_version.c:5: error: 'UTS_RELEASE' undeclared (first use in this function)

get_version.c:5: error: (Each undeclared identifier is reported only once

get_version.c:5: error: for each function it appears in.)

make[1]: *** [get_version] Error 1

make[1]: Leaving directory `/root/Desktop/emu10k1-v0.20a/scripts'

make: *** [opts] Error 2

root@slax:~/Desktop/emu10k1-v0.20a#

a wg. README:

Kompilacja

----------

Aby skompilowaæ sterownik, wystarczy napisaæ ,,make'' w katalogu emu10k1/.

Wygenerowany zostanie plik ,,emu10k1.o''.

Proszę o pomoc.

z góry dziękuję :slight_smile:


(Cafce) #2

Zainstaluj alsautil z paczki i uruchom alsaconf :slight_smile:

Tu masz opis co to jest i czemu służy: http://wiki.debian.org/alsaconf


(Mister Wojtek) #3

OK, tylko nie mogę sobie poradzić z błędami, wcześniej używałem Ubuntu, tam było trochę inaczej, jak się coś instalowało to zazwyczaj brakowało jakiejś biblioteki którą w prosty sposób się automatycznie ściągało i instalowało z repozytoriów.. a tutaj widzę brak jakiegoś polecenia: "make[2]: xmlto: Command not found" :wink:

root@slax:/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18# make

Making all in include

make[1]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/include'

make all-am

make[2]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/include'

make[2]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/include'

make[1]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/include'

Making all in alsactl

make[1]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl'

Making all in init

make[2]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl/init'

make[2]: Nothing to be done for `all'.

make[2]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl/init'

make[2]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl'

xmlto man alsactl_init.xml

make[2]: xmlto: Command not found

make[2]: *** [alsactl_init.7] Error 127

make[2]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl'

make[1]: *** [all-recursive] Error 1

make[1]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl'

make: *** [all-recursive] Error 1

root@slax:/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18#

bez tego nie zrobię:

make install

może jakaś podpowiedź? :slight_smile:


(B Brachaczek) #4

Brakuje Ci narzędzia xmlto. Nigdy nie miałem do czynienia ze Slaksem, więc się za bardzo nie znam na nim, ale jest oparty o Slackware, więc może paczka binarna dla Slacka zawierająca xmlto da się na tym zainstalować...


(Mister Wojtek) #5

hmm, rozpakowałem to i mam teraz 3 foldery: "etc", "usr" i "install"

w folderze install widze dwa pliki: "doinst.sh" i "slack-desc" :wink: i nie wiem co z tym zrobić #-o


(B Brachaczek) #6

Wybacz... Nie napisałem, co to właściwie jest. To jest "instalka". Musisz to zainstalować, czyli w katalogu z pobranym plikiem wykonaj (w konsoli):

installpkg linuxdoc-tools*

(Mister Wojtek) #7

Ok, zrobiłem, wydaje się być dobrze:

root@slax:/home/wojtek/Desktop# installpkg linuxdoc-tools*

Installing package linuxdoc-tools-0.9.21-i486-6...

PACKAGE DESCRIPTION:

linuxdoc-tools: linuxdoc-tools (utilities for working with DocBook and SGML)

linuxdoc-tools:

linuxdoc-tools: SGML stands for Standard Generalized Markup Language. This is a

linuxdoc-tools: system which allows you to produce LaTeX, HTML, GNU info, LyX, RTF,

linuxdoc-tools: and plain text (via groff) from a single source file in SGML. It is

linuxdoc-tools: often used for technical software documentation, such as the Linux

linuxdoc-tools: HOWTO documents.

linuxdoc-tools:

linuxdoc-tools: This package includes everything you need to use SGML -- all of the

linuxdoc-tools: standard SGML tools; OpenJade; tools for working with DocBook

linuxdoc-tools: documents (various DTDs); xmlto and AsciiDoc.

Executing install script for linuxdoc-tools-0.9.21-i486-6...


root@slax:/home/wojtek/Desktop# cd /home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18

następnie wykonałem:

root@slax:/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18# make

Making all in include

make[1]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/include'

make all-am

make[2]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/include'

make[2]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/include'

make[1]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/include'

Making all in alsactl

make[1]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl'

Making all in init

make[2]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl/init'

make[2]: Nothing to be done for `all'.

make[2]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl/init'

make[2]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl'

xmlto man alsactl_init.xml

Note: Writing alsactl_init.7

make[2]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl'

make[1]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsactl'

Making all in alsaconf

make[1]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsaconf'

Making all in po

make[2]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsaconf/po'

35 translated messages, 1 untranslated message.

34 translated messages, 1 fuzzy translation, 1 untranslated message.

make[2]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsaconf/po'

make[2]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsaconf'

make[2]: Nothing to be done for `all-am'.

make[2]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsaconf'

make[1]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsaconf'

Making all in alsamixer

make[1]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsamixer'

if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../include -I/usr/include/ncurses -DCURSESINC="" -g -O2 -MT alsamixer.o -MD -MP -MF ".deps/alsamixer.Tpo" -c -o alsamixer.o alsamixer.c; \

    then mv -f ".deps/alsamixer.Tpo" ".deps/alsamixer.Po"; else rm -f ".deps/alsamixer.Tpo"; exit 1; fi

gcc -I/usr/include/ncurses -DCURSESINC="" -g -O2 -o alsamixer alsamixer.o -L/usr/lib -lncurses -lasound -lm -ldl -lpthread

make[1]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/alsamixer'

Making all in amidi

make[1]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/amidi'

if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../include -I../include -g -O2 -MT amidi.o -MD -MP -MF ".deps/amidi.Tpo" -c -o amidi.o amidi.c; \

    then mv -f ".deps/amidi.Tpo" ".deps/amidi.Po"; else rm -f ".deps/amidi.Tpo"; exit 1; fi

gcc -g -O2 -o amidi amidi.o -lasound -lm -ldl -lpthread

make[1]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/amidi'

Making all in amixer

make[1]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/amixer'

if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../include -I../include -g -O2 -MT amixer.o -MD -MP -MF ".deps/amixer.Tpo" -c -o amixer.o amixer.c; \

    then mv -f ".deps/amixer.Tpo" ".deps/amixer.Po"; else rm -f ".deps/amixer.Tpo"; exit 1; fi

gcc -g -O2 -o amixer amixer.o -lm -lasound -lm -ldl -lpthread

make[1]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/amixer'

Making all in aplay

make[1]: Entering directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/aplay'

if gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../include -I../include -g -O2 -MT aplay.o -MD -MP -MF ".deps/aplay.Tpo" -c -o aplay.o aplay.c; \

    then mv -f ".deps/aplay.Tpo" ".deps/aplay.Po"; else rm -f ".deps/aplay.Tpo"; exit 1; fi

gcc -g -O2 -o aplay aplay.o -lasound -lm -ldl -lpthread

aplay.o: In function `do_test_position':

/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/aplay/aplay.c:1403: undefined reference to `snd_pcm_avail_delay'

collect2: ld returned 1 exit status

make[1]: *** [aplay] Error 1

make[1]: Leaving directory `/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18/aplay'

make: *** [all-recursive] Error 1

root@slax:/home/wojtek/Desktop/alsa-utils-1.0.18#

więc teraz jest coś nie tak z "aplay", które znajduje się właśnie w.... paczce "alsa-utils" #-o


(B Brachaczek) #8

Jak zwykle coś zamroczyło mój umysł... Miałem od razu napisać, żebyś zainstalował alsa-utils z paczki, a nie kompilował... Pobierz więc paczkę dla Slacka i zainstaluj ją tym samym sposobem, co linuxdoc-tools.

PS Zaraz pewnie wyskoczy jakiś spec od Slaksa i mnie wyśmieje. :wink:


(Mister Wojtek) #9

Spec to mi wyskoczył.. nie mogłem zapisać tego pliku na pupicie bo zrobiło mi się... access denied do pulpitu :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:

OK... :lol:

zapisałem plik w: /home i zrobiłem analogicznie jak wtedy :wink:

root@slax:/home# installpkg alsa-utils*

Cannot install alsa-utils*: package does not end in .tgz

root@slax:/home#

ale coś nie wyszło :wink:


(B Brachaczek) #10
installpkg alsa-utils-1.0.17-i486-2.tgz

Podaj jeszcze wynik polecenia:

ls -ld ${HOME}/Desktop

Dobranoc...


(Mister Wojtek) #11

root@slax:~# ls -ld ${HOME}/Desktop

drwx---r-x 2 root root 4096 Jan 3 19:09 /root/Desktop/

root@slax:~#

OK, alsa-utils się zainstalowało.

Uruchomiłem alsaconf wybrałem emu10k1, następnie uruchomiłem alsamixer.

I tak... jak byłem zalogowany jako normalny user to w alsamixer miałem: Card: creative.... , Chip: Sigmatel ... :?: #-o ale co ma sigmatel do creative... to nie wiem.

Teraz zalogowałem się jako root, znowu uruchomiłem alsaconf, wybrałem emu10k1 i uruchomiłem alsamixer.

Tutaj mam: Card: USB camera , Chip: USB Mixer...

dziwne :roll:


(B Brachaczek) #12

Ale wykonaj to, kiedy jesteś zalogowany jako zwykły użytkownik.

A co do reszty: a dźwięku jak nie było, tak nie ma?


(Mister Wojtek) #13

wojtek@slax:~$ ls -ld ${HOME}/Desktop

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 3 23:32 /home/wojtek/Desktop/

wojtek@slax:~$

niestety dźwięku nie ma... chyba bedę musiał się pozbyć tej karty dźwiękowej i używać zintegrowanej


(B Brachaczek) #14

Wykonaj więc jako root takie coś:

chmod 755 /home/wojtek/Desktop && chmod 644 /home/wojtek/Desktop/* && chown -R wojtek:wojtek /home/wojtek/Desktop

I już będziesz mógł zapisywać na pulpit. I daj jeszcze na wszelki wypadek wynik tego:

ls -ld /home/wojtek/

A próbowałeś uruchamiać Ubuntu (choćby z LiveCD) na tym kompie? Ta karta musi działać pod Linuksem.


(Mister Wojtek) #15
root@slax:/home/wojtek# ls -ld /home/wojtek/

drwx--x--x 2 wojtek users 4096 Jan 4 13:33 /home/wojtek/

root@slax:/home/wojtek#

już można zapisywać :smiley: dzięki.. z tym że.. troche zmodyfikowałem to polecenie na takie:

chmod 755 /home/wojtek/Desktop && chmod 644 /home/wojtek/Desktop/* && chown -R wojtek /home/wojtek/Desktop

bo przy:

chmod 755 /home/wojtek/Desktop && chmod 644 /home/wojtek/Desktop/* && chown -R wojtek:wojtek /home/wojtek/Desktop

wyskoczyło:

chown: invalid group: `wojtek:wojtek

Instalowałem najnowsze Ubuntu i dźwięku nie było... nie chciało mi się z tym bawić... stwierdziłem że Ubuntu za bardzo się krzaczy.. bo jak miałem wcześniejsze Ubuntu... to dźwięk raz był... raz nie było... samo się wyciszało itd., itp. :stuck_out_tongue: a nie powinno być problemu z tak kultową kartą :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:


(B Brachaczek) #16

Hmm... Czyli wynika z tego, że teraz Twój Desktop ma grupę root. :wink: Wykonaj więc (jako root) to (dla formalności):

chown -R wojtek:users /home/wojtek/Desktop

Wynik tego innego polecenia jest OK.

To akurat racja. :wink: Nie wiem, jak Ci teraz pomóc :(, nie mam tej karty (mam na innym kompie Audigy SE i działa poprawnie na każdej dystrybucji... ale ona jest na innym chipie), a nie znam się zbyt dobrze na konfiguracji alsy. Może znajdzie się ktoś, kto będzie wiedział, co z tym zrobić.


(Mister Wojtek) #17

OK, zrobiłem:

chown -R wojtek:users /home/wojtek/Desktop

czyli teraz Pulpit jest już w grupie users? :wink: Zobaczę teraz czy da się przeżyć na samej karcie zintegrowanej, jak to będzie działało... i czy w ogóle będzie działało :PMam dźwięk! :smiley: :smiley: Wywaliłem kartę Creative :wink: Na koncie root'a zwiększyłem głośność w alsamixer i w KMix. Pojawił się dźwięk. Ale nie było dźwięku na koncie zwykłego użytkownika dlatego należało w konsoli wpisać:

kdesu kmix

tutaj musiałem podać hasło root'a. W tym momencie dało się ustawić KMix. następnie w konsoli wpisałem:

chmod 666 /dev/dsp

i jest już gitara :-({|= :lol: :smiley: :-D// Połączono posty.jeszcze mam pytanko związane z tym komunikatem:

Sound server informational message:

Error while initializing the sound driver:

device /dev/dsp can't be opened (Permission denied)

The sound server will continue, using the null output device.

Po każdym uruchomieniu systemu mi się pokazuje.. więc chciałbym nadać WSZYSTKIM prawa do otwarcia tego pliku NA STAŁE. jak to sformułować? bo w ten sposób pomaga ale za każdym razem po uruchomieniu systemu muszę to wpisywać:

chmod 666 /dev/dsp

(B Brachaczek) #18

Domyślnie dostęp do urządzenia prawdopodobnie ma grupa audio. Wykonaj więc jako root:

gpasswd -a wojtek audio

(Mister Wojtek) #19

Udało się :smiley: wielkie dzięki =D> :piwo: