% słów na stronie


(Kalibaru) #1

Jak sprawdzić ilość procentową danego słowa kluczowego na stronie?


(ra-v) #2

Ilość słów kluczowych / ilość wszystkich słów * 100 :slight_smile:

W PHP przy pomocy explode() rozdzielisz wyrazy i obliczysz ilość wszystkich, oraz przeskanujesz ile jest kluczowych.