SmitFraudFix - skan coś wykrył (co zrobić?)

Użyj jeszcze raz SmitFraudFix tylko tym razem z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Użyj narzędzia Rustock.b-fix.

Po wykonaniu pokaż log z hjt, SilentRunners oraz c:\rapport.txt

SmitFraudFix :

Masz jeszcze WindowBlinds?

Bardzo dużo pozostałości po antywirusach.

Wchodzisz w Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługi:

MkS_Scan,

MkS_Vir Monitor,

MkSUpdateInt,

ArcaBit NetMonitor,

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz MksVirMonSvc, ABNetMon i ok

Przeczyść rejestr – użyj do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344.

Daj nowe logi z HJT i Silenta :slight_smile: