SNAPSCANe20


(karoluss1700) #1

Po zaistalowaniu świeżego systemu . chce przy uruchamianiu skanera wystkakuje mi komunikat


(Agatonster) #2

karoluss1700

Poczytaj - Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.