SOAPpy i problem z WSDL


(Dawidfajkowski) #1

Hej, chciałem potestować sobie allegro webapi z pythonem i zainstalowałem sobie SOAPpy ale podczas wywoływania metody

WSDL.Proxy(wsdlFile)

dostaje masę błędów. Tak wygląda log z błędami:

Traceback (most recent call last):

 File "C:\Users\Y470\workspace\Allegro\main.py", line 13, in 

  server = WSDL.Proxy(wsdlFile)

 File "build\bdist.win32\egg\SOAPpy\WSDL.py", line 85, in __init__

 File "C:\Python27\lib\site-packages\wstools-0.4-py2.7.egg\wstools\WSDLTools.py", line 47, in loadFromString

  return self.loadFromStream(StringIO(data))

 File "C:\Python27\lib\site-packages\wstools-0.4-py2.7.egg\wstools\WSDLTools.py", line 28, in loadFromStream

  document = DOM.loadDocument(stream)

 File "C:\Python27\lib\site-packages\wstools-0.4-py2.7.egg\wstools\Utility.py", line 645, in loadDocument

  return xml.dom.minidom.parse(data)

 File "C:\Python27\lib\xml\dom\minidom.py", line 1920, in parse

  return expatbuilder.parse(file)

 File "C:\Python27\lib\xml\dom\expatbuilder.py", line 928, in parse

  result = builder.parseFile(file)

 File "C:\Python27\lib\xml\dom\expatbuilder.py", line 207, in parseFile

  parser.Parse(buffer, 0)

xml.parsers.expat.ExpatError: not well-formed (invalid token): line 1, column 5

Wiecie o co może chodzić?


(Krystian Rosinski) #2
WSDL.Proxy(wsdlFile)

wsdlFile to jakiś wskazany plik? Może jest uszkodzony lub nieprawidłowo utworzony?

Na początek bym się jemu przyjrzał, przy okazji zerkając do dokumentacji modułu xml.parsers.expat.