Soft do starego switcha

Czy ktoś wie, skąd można ściągnąć najnowszy, jaki wydano, soft do switcha HP V1910-24G-PoE (3CRBSG28HPWR93)?

1 polubienie

http://h20180.www2.hpe.com/apps/Lookup?h_pagetype=s-002&h_client=S-A-R163-1&h_page=hpcom&lang=en&cc=ae&h_lang=en&h_product=12883&h_cc=ae&h_query=V1910-24G-PoE

1 polubienie