Softwowacz!

Mam pytanie, instnieje jakiś program do znieniania software w komórkach ? :smiley:

Istnieje. :expressionless:

jest - nokia software updater - działa z wybranymi modelami nokii.

Proszę zmienić temat postu na konkretny.JNJN

A o jaki telefon chodzi