[SOLVED][C++] Program pracujący w tle

Witam,

napisałem sobie programik na Windows w edytorze Dev-C++ (jako plik źródłowy) i chcę aby pracował w tle systemu, żeby nie wyświetlało się żadne jego okienko. Nie używa poleceń typu cout, cin. Program operuje na plikach tekstowych i wykorzystuje funkcję Sleep(). Jest możliwość aby to czarne konsolowe okienko się nie wyświetlało?

Ustaw we właściwościach projektu, żeby skompilowało ten projekt/plik wykonywalny jako aplikację okienkową, nie jako konsolową.

Polecam zobaczyć tutaj:

http://www.commandline.co.uk/chp/

Ok dzięki. Problem rozwiązany.