[SOLVED][JAVA] Niedziałający JScrollPane

Witam, mam za zadanie napisać prostą przeglądarkę obrazków wraz z opcją skalowania. Do tego jeśli rozmiar załadowanego obrazka przekracza rozmiar okna ma być możliwość przewijania i tutaj już sobie nie dałem rady… Próbowałem zrobić to na kilka różnych sposobów lecz jakbym tego nie rozwiązał cały czas po załadowniu obrazka o większej rozdzielczości okno nie mam możliwości przewijania (paski natomiast się pojawiają). Proszę o pomoc/poradę/wskazówkę. Dodam, że jestem początkującym “programistą” więc proszę o wyrozumiałość.

import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.io.File;

import javax.swing.*;

import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter;


/**

 * Klasa zarządzająca ramką z obrazkiem.

 */

public class ImageViewer extends JFrame

{

  public static final int DEFAULT_WIDTH = 800; //domyślna szerokość okna

  public static final int DEFAULT_HEIGHT = 600; //domyślna wysokość okna

  private ScaleData scale = new ScaleData(); //obiekt zawierający dane potrzebne do skalowania

  private ImageComponent comp = new ImageComponent(); //component zawierający obrazek

  private JFileChooser chooser; //okno dialogowe wyboru plików

  private JScrollPane scroll; //panel dodający paski przewijania

  private ScaleChooser dialog; //ramka pobierająca info potrzebne do skalowania


  /**

   * Konstruktor

   */

  public ImageViewer()

  {

    setTitle("aaaaaaa");

    setSize(DEFAULT_WIDTH, DEFAULT_HEIGHT);

    setResizable(false);

    setLocation(20, 20);


    // pasek przewijania

    scroll = new JScrollPane(comp, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);

    add(scroll, BorderLayout.CENTER); 


    // pasek menu

    JMenuBar menuBar = new JMenuBar();

    setJMenuBar(menuBar);


    JMenu menu = new JMenu("Plik");

    menuBar.add(menu);


    //opcja otworzenia pliku

    JMenuItem openItem = new JMenuItem("Otwórz");

    menu.add(openItem);

    openItem.addActionListener(new ImageViewer.FileOpenListener());


    //skalowanie zdjęcia

    JMenuItem scaleItem = new JMenuItem("Skaluj");

    menu.add(scaleItem);

    scaleItem.addActionListener(new ActionListener()

    {

      public void actionPerformed(ActionEvent event)

      {

        dialog = new ScaleChooser(); 

        scale = dialog.showDialog(ImageViewer.this);

        comp.scaleImage(scale.getWidth(), scale.getHeight());

      }

    });


    //zamknięcie programu

    JMenuItem exitItem = new JMenuItem("Zamknij");

    menu.add(exitItem);

    exitItem.addActionListener(new ActionListener()

    {

      public void actionPerformed(ActionEvent event)

      {

        System.exit(0);

      }

    });


    // okno wyboru plików - dodany filtr domyślny akceptujący tylko pliki obrazów

    chooser = new JFileChooser();

    FileNameExtensionFilter filter = new FileNameExtensionFilter("Pliki obrazów", "jpg", "jpeg", "gif");

    chooser.setFileFilter(filter);


  }  /**

   * Słuchacz elementu menu Plik->Otwórz.

   */

  private class FileOpenListener implements ActionListener

  {

    public void actionPerformed(ActionEvent event)

    {

      /*

      * Domyślnym katalogiem, w któym będą szukane obrazki jest katalog projektu. 

      * Umieściłem tam kilka obrazów o różnej rozdzielczości

      */

      chooser.setCurrentDirectory(new File("."));


      // Wyświetlanie okna dialogowego wyboru plików.

      int result = chooser.showOpenDialog(ImageViewer.this);


      // Jeśli plik obrazu jest zaakceptowany, przekazuję jego ścieżkę do komponentu rysującego

      if (result == JFileChooser.APPROVE_OPTION)

      {

        String name = chooser.getSelectedFile().getPath();

        comp.setImage(name);

        comp.repaint();

      }

    }

  }

}

Dodaj komponent prezentujący obrazek do viewportu.

nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chcesz żebym zamieścił kod komponentu?? Jeśli tak to jest poniżej. Jeśli nie o to chodziło to proszę o prostsze opisanie co zrobić bo nie rozumiem.

package lab_9;


import java.awt.Graphics;

import java.awt.Image;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;

import javax.swing.JComponent;


/**

 * Klasa odpowiadająca za wyświetlenie obrazka na ekranie.

 */

public class ImageComponent extends JComponent

{

  private Image image = null; //obrazek do wyświetlenia


  /**

   * Metoda ładująca obrazek

   * @param name scieżka do pliku

   */

  public void setImage(String name)

  {

    try 

    {

      image = ImageIO.read(new File(name));

    } 

    catch (IOException ee) 

    {

      ee.printStackTrace();

    }

  }


  /**

   * Metoda skalująca obrazek. 

   * @param width szerokość nowego obrazka

   * @param height wysokość nowego obrazka

   */

  public void scaleImage(int width, int height)

  {

    if(image != null && width>0 && height>0)

      image = image.getScaledInstance(width, height, image.SCALE_DEFAULT);

  }


  /**

   * Przeciążenie metody paint z klasy JComponent/

   */

  public void paintComponent(Graphics g)

  {

    if(image == null)

      return;

    g.drawImage(image, 0, 0, this);

  }

}

Niepotrzebne mi to, czytaj uważniej. JScrollPane ma coś takiego jak viewport (przeczytaj o tym w dokumentacji), żeby działo tak jak chcesz, musisz dodać komponent który ma być “scrollowalny” do viewportu, a nie do JScrollPane jako takiego.

EDIT olej wyżej co pisałem, domyślnie konstruktor dodaje do viewportu, myślałem, że do viewportBorder, nie wiem czemu. Dodałem do kodu

comp.setPreferredSize(new Dimension(2000, 2000));

comp.setSize(new Dimension(2000, 2000));

po wczytaniu obrazka 2000 na 2000 (kod dodany do części słuchacza FileOpenListener w actionPerformed przed odmalowaniem) i są paski. Ustawiasz po prostu b. duży obrazek, ale component jako taki się nie rozszerza sam z tego powodu, jego musisz rozszerzyć “ręcznie”.

http://www.roseindia.net/java/example/j … Size.shtml

Tu masz przykład jak pobrać wymiary obrazka. I na takie wymiary ustawiasz component.

ok, działa. Dziękuję.