Sortowanie - badanie zasobów obliczeniowych (JAVA)


(Marcin Adamczyk) #1

Witam...

W jaki sposób określić w JAVIE liczbę porównań, przestawień wykonywanych przez algorytm sortujący. Na przykład metoda sortująca tablice liczb całkowitych (SelectionSort).

public static void selSort(int[] tab)

	{

		for(int toInd = tab.length - 1; toInd > 0; toInd--)

		{

			int indMax = 0;

			for(int i = 1; i <= toInd; i++)

			{

				if(tab[indMax] < tab[i]) indMax = i;


				int temp = tab[toInd];

				tab[toInd] = tab[indMax];

				tab[indMax] = temp;

			}

		}

	}

Czy istnieje na to jakas najmniej bolesna metoda ??

Muszę porównać ze sobą kilka algorytów, wiem że istnieje biblioteka JUnit stworzona specjalnie do testowania algorytów jednak nie chciałbym się zagłębiać aż tak mocno w ten problem tym bardziej że nie muszę :slight_smile:


(Sawyer47) #2

Najprościej to użyć zewnętrznego licznika i w funkcji powstawiać jego zwiększanie w odpowiednim miejscu.