Spacja powoduje ściszanie dźwięku


(Burzum125) #1

Podczas pisania i używania spacji,  jest  ściszany dźwięk?!?!?!