Spacja powoduje ściszanie dźwięku

Podczas pisania i używania spacji,  jest  ściszany dźwięk?!?!?!