Spadek prędkosci


(chalk) #1

mam neta w netii 1M i nagle zaobserwoałem spadek szybkoscido 1/4 mozliwosci. przeskanowałem system ad-aware, spy botem antywirusem, niby jest ok a spadek trwa w netii twierdza ze jest ok.uruchomiłem kompa w trybie awaryjnym i zapusciłem combofix i smidfraufixa. Czy ktos pomoze wyjasnic przyczynę i zaradzic problemowi? załączam logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:47:27, on 2007-11-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Dialer Killer\DialKill.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Documents and Settings\blemer\Pulpit\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\blemer\Pulpit\blemer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM..\Run: [DialerKiller] C:\Program Files\Dialer Killer\DialKill.exe -h

O4 - HKLM..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{630194E5-0BD6-41EB-8732-16BB29A9618F}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

SmitFraudFix v2.220

Scan done at 17:21:51,10, 2007-11-06

Run from C:\Documents and Settings\blemer\Pulpit\Czyszczenie komputera\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!


(jessica) #2

Logi i raporty jednoznacznie wskazują, że jest czysto.

Tak więc z Netii po prostu chcą Cię oszukać.

jessi


(chalk) #3

Dla pewności zamieszczę jeszcze loga z DSS-a,bo tam mam wpis o18,którego nie mam w hjt.


(jessica) #4

Jest prawidłowy (http://www.castlecops.com/o18list-62.html)

Jest prawidłowy (http://www.castlecops.com/o18list-62.html).

jessi