Spadek wydajnosci komputera

witam, komputer zwolonil bo mialem duzo wirusow robakow itp.

przeskanowalem kasperskim, nod-em 32 i spyware doctor lecz nadal komputer nie dziala tak jak powinien dlatego zamieszczam loga. bardzo prosze o pomoc :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:03:47, on 2007-10-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Opera7\opera.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Documents and Settings\Damian\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = ??cza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [AVP] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{7FCBEDC8-849B-483D-B0B1-2EDCBDB38BD7}: NameServer = 80.244.128.1 80.244.128.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{7FCBEDC8-849B-483D-B0B1-2EDCBDB38BD7}: NameServer = 80.244.128.1 80.244.128.2

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Us?uga indeksowania (CiSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe (file missing)

O23 - Service: Us?uga administracyjna Mened?era dysków logicznych (dmadmin) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Lokalizator us?ugi zdalnego wywo?ania procedury (RPC) (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: QoS RSVP (RSVP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\rsvp.exe (file missing)

O23 - Service: Karta inteligentna (SCardSvr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe (file missing)

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: Dzienniki wydajnoci i alerty (SysmonLog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe (file missing)

Neal popraw posta i obejmij loga znacznikami. Popraw błędy - na forum używamy polskiej pisowni.

A po spełnieniu prośby @Moderatora :

Możesz dać jeszcze log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

Chodzi o to, że log jest czysty, a w logu ComboFixa można zobaczyć Rootkita, o ile oczywiście go masz.

jessi