Spatchowany kernel nie montuje reiser4


(GamerPL) #1

Witajcie mam problem z partycją reiser4 z której chcę zabootować kernel ,lecz on ma problem z zamontowaniem partycji reiser4 której niby nie obsługuje a spatchowałem !

Wynik zawartość grub.cfg (podkreśliłem część z której jest rozruch)

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [-s $prefix/grubenv]; then
 load_env
fi
if ["${next_entry}"] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="0"
fi

if [x"${feature_menuentry_id}" = xy]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if ["${prev_saved_entry}"]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [-z "${boot_once}"]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}

function load_video {
 if [x$feature_all_video_module = xy]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

if [x$feature_default_font_path = xy] ; then
  font=unicode
else
insmod part_gpt 
insmod ext2
set root='hd0,gpt6'
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt6 --hint-efi=hd0,gpt6 --hint-baremetal=ahci0,gpt6 afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b
fi
  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
 set gfxmode=auto
 load_video
 insmod gfxterm
 set locale_dir=$prefix/locale
 set lang=en_US
 insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
if [x$feature_timeout_style = xy] ; then
 set timeout_style=menu
 set timeout=5
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
 set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Arch Linux' --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b' {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_gpt 
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt6'
	if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt6 --hint-efi=hd0,gpt6 --hint-baremetal=ahci0,gpt6 afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b
	fi
	echo	'Loading Linux linux ...'
	linux	/boot/vmlinuz-linux root=UUID=afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b rw quiet elevator=noop
	echo	'Loading initial ramdisk ...'
	initrd /boot/initramfs-linux.img
}
submenu 'Advanced options for Arch Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b' {
	menuentry 'Arch Linux, with Linux linux' --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-linux-advanced-afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_gpt 
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt6'
		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt6 --hint-efi=hd0,gpt6 --hint-baremetal=ahci0,gpt6 afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b
		fi
		echo	'Loading Linux linux ...'
		linux	/boot/vmlinuz-linux root=UUID=afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b rw quiet elevator=noop
		echo	'Loading initial ramdisk ...'
		initrd /boot/initramfs-linux.img
	}
	menuentry 'Arch Linux, with Linux linux (fallback initramfs)' --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-linux-fallback-afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_gpt 
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt6'
		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt6 --hint-efi=hd0,gpt6 --hint-baremetal=ahci0,gpt6 afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b
		fi
		echo	'Loading Linux linux ...'
		linux	/boot/vmlinuz-linux root=UUID=afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b rw quiet elevator=noop
		echo	'Loading initial ramdisk ...'
		initrd /boot/initramfs-linux-fallback.img
	}
	menuentry 'Arch Linux, with Linux arch' --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-arch-advanced-afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_gpt 
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt6'
		if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt6 --hint-efi=hd0,gpt6 --hint-baremetal=ahci0,gpt6 afdf6b6a-d7c6-48b0-9fdd-fe69d4d1866b
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root c1f1ebb8-7932-4a9b-a304-822d1115874b
		fi
		echo	'Loading Linux arch ...'
		linux	/boot/vmlinuz-arch root=UUID=c1f1ebb8-7932-4a9b-a304-822d1115874b rw quiet elevator=noop
		echo	'Loading initial ramdisk ...'
		initrd /boot/initramfs-arch.img
	}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [-z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/60_memtest86+ ###

Zawartość /etc/default/grub

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="Arch"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet elevator=noop"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Preload both GPT and MBR modules so that they are not missed
GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos"

# Uncomment to enable Hidden Menu, and optionally hide the timeout count
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=5
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true

# Uncomment to use basic console
GRUB_TERMINAL_INPUT=console

# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=auto

# Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep

# Uncomment if you want GRUB to pass to the Linux kernel the old parameter 
# format "root=/dev/xxx" instead of "root=/dev/disk/by-uuid/xxx" 
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true

# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper 
# modes only. Entries specified as foreground/background.
#GRUB_COLOR_NORMAL="light-blue/black"
#GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="light-cyan/blue"

# Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
#GRUB_BACKGROUND="/path/to/wallpaper"
#GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"

# Uncomment to get a beep at GRUB start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

#GRUB_SAVEDEFAULT="true"

Układ partycji 

(/dev/sda6 partycja ext4) (/dev/sda7 swap) (/dev/sda8 reiser4) (/dev/sda2 ESP)

Dysk /dev/sda: 111,8 GiB, bajtów: 120034123776, sektorów: 234441648
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Typ etykiety dysku: gpt
Identyfikator dysku: E1B587D2-25AB-41D0-969F-138EBECC4862

Urządzenie Początek Koniec Sektory Rozmiar Typ
/dev/sda1 2048 923647 921600 450M nieznany
/dev/sda2 923648 1128447 204800 100M System EFI
/dev/sda3 1128448 1161215 32768 16M Microsoft - zarezerwowana
/dev/sda4 1161216 181479833 180318618 86G Microsoft - dane podstawowe
/dev/sda5 181481472 182403071 921600 450M Środowisko odtworzeniowe Window
/dev/sda6 182403072 204001279 21598208 10,3G Linux - system plików
/dev/sda7 230535168 234440703 3905536 1,9G Linux - system plików
/dev/sda8 204001280 230535167 26533888 12,7G Linux - system plików

Wpisy w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku.

Dlaczego chcę reiser4? Podobno jest szybki lecz nie stabliny

Dziękuję za pomoc :slight_smile:


(GamerPL) #2

Uporałem się już z tym :slight_smile: (źle zrobiony ramdisk)

Wyskakuje teraz

mount(2) : no such file or directory

 


#3

https://en.wikipedia.org/wiki/Reiser4#Integration_with_Linux

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Reiser

Polecam ext4, Oracle Btrfs, SGI XFS, IBM JFS


(GamerPL) #4

No i zagadka rozwiązana :slight_smile:

Wystarczyło zmienić kolejność hook’śów z

HOOKS="base udev autodetect modconf block filesystems keyboard fsck"

Na:

HOOKS="base udev block autodetect modconf filesystems keyboard fsck"

No i fajnie działa :slight_smile: