Spawn w sp Battlefield 1942


(Jason X) #1

Mam pytaie. Jak ustawić w Battlefield 1942 w trybie single player spawn na 0?