Spoolsv.exe jak skrócić ładowanie?

Mam taki problem: diagram po zastosowaniu programu Boolog XP wskazuje, że czas ładowania funkcji spoolsv.exe dobrze przekracza 30 s. Czy tak ma być, czy da się jakoś to skrócić?

jest to Usługa buforowania jest odpowiedzialna za zarządzanie buforowanymi drukowania / faksowania

wyłącz to jeżeli masz w auto starcie lub wyłącz usługe

tyle to wiem, nie bardzo mogę wyłączyć usługę, bo korzystam z drukarki…