Spoolsv.exe jak skrócić ładowanie?


(griszka53) #1

Mam taki problem: diagram po zastosowaniu programu Boolog XP wskazuje, że czas ładowania funkcji spoolsv.exe dobrze przekracza 30 s. Czy tak ma być, czy da się jakoś to skrócić?


(djkamil09061991) #2

jest to Usługa buforowania jest odpowiedzialna za zarządzanie buforowanymi drukowania / faksowania

wyłącz to jeżeli masz w auto starcie lub wyłącz usługe


(griszka53) #3

tyle to wiem, nie bardzo mogę wyłączyć usługę, bo korzystam z drukarki...