Spowalniający komputer

Proszę sprawdzić czy wszystko jest ok.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:24:39, on 2006-09-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\apvxdwin.exe

e:\programy\panda platinum 2006 internet security\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\Program Files\Aladdin\HASP LM\nhsrvice.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\webshots.scr

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\SRVLOAD.EXE

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\WebProxy.exe

E:\PROGRAMY\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\Bartosz\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: (no name) - {244233D2-E5B4-6D84-D766-DFC8B676A1C7} - (no file)

O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: IE 4.x-5.x BHO in ObjectPascal - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\Program Files\Neostrada TP\Audience\IEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\Inicio.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - Startup: Webshots.lnk = E:\Programy\Webshots\Launcher.exe

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - E:\Programy\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - E:\Programy\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - E:\Programy\Internet Tools 3.4\MBdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - E:\Programy\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - E:\Programy\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - E:\Programy\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - E:\Programy\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7BAF3706-CC40-4E02-A805-F4CBAEA23FE6}: NameServer = 85.255.116.72,85.255.112.140

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7F7F7D42-075A-46BC-8D76-A224CFBDC912}: NameServer = 85.255.116.72,85.255.112.140

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8350782B-E526-4570-A563-58C9C493125A}: NameServer = 85.255.116.72,85.255.112.140

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FAD96D29-3692-4F9F-8635-F10815E11B35}: NameServer = 85.255.116.72,85.255.112.140

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: HASP Loader - Aladdin Knowledge Systems - C:\Program Files\Aladdin\HASP LM\nhsrvice.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - e:\programy\panda platinum 2006 internet security\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsImSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe

Usuń Hijackiem te wpisy:

Do skasowania również ukraińskie DNSy:

Czy jest jakiś problem?

Komputer spowalnia (to jest laptop), a zużycie procesora jest na poziomie 100%. Skanowałe w poszukiwaniu adwarów ale nic nie znalazło, panda też nic nie znalazła.

Usuń te wpisy, które Ci wskazałem.

Sprawdź w Menedżerze zadań (ctrl+alt+del), czy nie ma procesu który zajmuje podejrzanie dużo pamięci :slight_smile:

Usunięcie tych wpisów nie pomogło. Ciekawe jest to, że kiedy odłączam modem komp działa normalnie. I co teraz?

Daj log z Silenta i HJT i: Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Temat już zmieniony

A to są log z HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:31:28, on 2006-09-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

e:\programy\panda platinum 2006 internet security\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\Program Files\Aladdin\HASP LM\nhsrvice.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\webshots.scr

C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\SRVLOAD.EXE

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\WebProxy.exe

E:\PROGRAMY\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\Bartosz\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: IE 4.x-5.x BHO in ObjectPascal - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\Program Files\Neostrada TP\Audience\IEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\Inicio.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - Startup: Webshots.lnk = E:\Programy\Webshots\Launcher.exe

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - E:\Programy\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - E:\Programy\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - E:\Programy\Internet Tools 3.4\MBdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - E:\Programy\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - E:\Programy\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - E:\Programy\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - E:\Programy\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: HASP Loader - Aladdin Knowledge Systems - C:\Program Files\Aladdin\HASP LM\nhsrvice.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - e:\programy\panda platinum 2006 internet security\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsImSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe

I jeszcze z silenta (to jest ten niepełny raport)

"Silent Runners.vbs", revision 47, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"WITaj!" = "rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"hpWirelessAssistant" = ""C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

"SynTPLpr" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" ["Synaptics, Inc."]

"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]

"Easy-PrintToolBox" = "C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon" ["CANON INC."]

"APVXDWIN" = ""E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s" ["Panda Software International"]

"SCANINICIO" = ""E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\Inicio.exe"" ["Panda Software International"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

{49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IE 4.x-5.x BHO in ObjectPascal"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Neostrada TP\Audience\IEHelper.dll" [empty string]

{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "DriveLetterAccess"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll" ["Sonic Solutions"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{DEE12703-6333-4D4E-8F34-738C4DCC2E04}" = "RecordNow! SendToExt"

 -> {HKLM...CLSID} = "RecordNow! SendToExt"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll" [null data]

"{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}" = "DriveLetterAccess"

 -> {HKLM...CLSID} = "DriveLetterAccess"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll" ["Sonic Solutions"]

"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{EA588C8B-066E-4220-91D5-F921AA603DF4}" = "NOMAD MuVoShell Hook"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOMAD MuVoShell Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "MuVoh.dll" ["Creative Technology Ltd."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{8FF88D21-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.5 Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\WinAce PL\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]

"{8FF88D25-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.5 DragDrop Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceDrag-Drop Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\WinAce PL\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]

"{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.5 Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\WinAce PL\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]

"{8FF88D23-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.5 Property Sheet Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceProperty Sheet Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\WinAce PL\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79307-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "PhoneBrowser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

"{C0C4375A-5B72-4efe-929D-3B848C3A1E91}" = "Message View"

 -> {HKLM...CLSID} = "Message View"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\MessageView.dll" ["Nokia"]

"{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" = "Panda Antivirus"

 -> {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PAVOLE.DLL" ["Panda Software"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

INFECTION WARNING! "System" = "csykc.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! avldr\DLLName = "avldr.dll" ["Panda Software"]

INFECTION WARNING! igfxcui\DLLName = "igfxsrvc.dll" ["Intel Corporation"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\Acrobat Reader 7\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Panda Antivirus\(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PAVOLE.DLL" ["Panda Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

ZFAdd\(Default) = "{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\WinAce PL\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

ZFAdd\(Default) = "{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\WinAce PL\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Panda Antivirus\(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Panda Antivirus"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PAVOLE.DLL" ["Panda Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Webshots for Bartosz.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\webshots.scr" ["Webshots.com"]Startup items in "Bartosz" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Bartosz\Menu Start\Programy\Autostart

"Webshots" -> shortcut to: "E:\Programy\Webshots\Launcher.exe /t" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavlsp.dll ["Panda Software International"], 01 - 03, 26

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 04 - 06, 09 - 25

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 07 - 08Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

"{327C2873-E90D-4C37-AA9D-10AC9BABA46C}" = "Easy-WebPrint"

 -> {HKLM...CLSID} = "Easy-WebPrint"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll" [null data]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "E:\Programy\FlashGet\flashget.exe" ["Amaze Soft"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\


Missing lines (compared with English-language version):

"{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Canon Camera Access Library 8, CCALib8, "C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe" ["Canon Inc."]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

HASP Loader, HASP Loader, "C:\Program Files\Aladdin\HASP LM\nhsrvice.exe -service" ["Aladdin Knowledge Systems"]

HP WMI Interface, hpqwmi, "C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe" ["Hewlett-Packard Development Company, L.P."]

Panda anti-virus service, PAVSRV, ""E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe"" ["Panda Software International"]

Panda Antispam Engine, pmshellsrv, "E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe" ["Panda Software International"]

Panda Function Service, PAVFNSVR, ""E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe"" ["Panda Software International"]

Panda IManager Service, PSIMSVC, ""E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsImSvc.exe"" ["Panda Software"]

Panda Network Manager, PNMSRV, ""e:\programy\panda platinum 2006 internet security\firewall\PNMSRV.EXE"" ["Panda Software"]

Panda Process Protection Service, PavPrSrv, ""C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe"" ["Panda Software"]

Panda TPSrv, TPSrv, ""E:\Programy\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe"" ["Panda Software"]

SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe" ["Analog Devices, Inc."]

WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Canon BJ Language Monitor iP4200\Driver = "CNMLM78.DLL" ["CANON INC."]

HP Master Monitor\Driver = "HPBMMON.DLL" ["Hewlett-Packard"]

HP Mobile Printing Monitor\Driver = "HPMPMW.DLL" ["Hewlett-Packard"]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 27 seconds, including 3 seconds for message boxes)

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Dokładnie zrób tak, aby było prawidłowo:

Komputer dalej spowalnia, nic to nie pomogło. Czekam na nowe propozycje

Poczytaj o optymalizacji Systemu Windows.

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

I napisz czy pomogło.

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 1.3.0.195), zrób defragmentację

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:

optymalizacja nic nie dała. Chciałem zrobić to porównywanie plików systemówych z oryginalnymi, ale nie zrobiło się, bo spowolnił i znowu było 100% zużycia procesora. Autostart sprawdziłem jest wszystko ok. Zrobiłem skanowanie w poszukiwaniu rootkitów i znalazło jakieś wpisy w rejestrze, których nie da się obejrzęć bo jakiś błąd się wyświetla. Usunąć też się nie da regeditem (z trybu awaryjnego też się błąd wyświetla). Będę próbował usunąć te wpisy jakimiś programami. O efektach napiszę wkrótce.

Złączono Posta : 08.09.2006 (Pią) 16:35

Potrzebuję program, żeby podać mu ścieżkę w rejestrze i żeby ją usunął, bo przez windows nie da się. Bo te wszystkie czyszczące rejestr to one znajdują, ale nie to co ja chce.