Spowolnienie internetu i komputera

Witam. Od pewnego czasu znacząco spadł mi transfer przesyłania plików z partycji na partycję, na pendrive lub inne dyski. Internet także wolniej chodzi. Proszę o sprawdzenie loga bo nie wiem czego to wina, a formatowania dysku na razie nie chcę robić…

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:15:58, on 2007-12-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Boot mode: Normal


Running processes:

G:\WINDOWS\System32\smss.exe

G:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

G:\WINDOWS\system32\services.exe

G:\WINDOWS\system32\lsass.exe

G:\WINDOWS\system32\Wintab32.exe

G:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

G:\WINDOWS\system32\svchost.exe

G:\WINDOWS\System32\svchost.exe

G:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

G:\WINDOWS\Explorer.EXE

G:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

G:\WINDOWS\system32\ACS.exe

G:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

G:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Programy\Kaspersky Internet Security\avp.exe

G:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

G:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

G:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Programy\Kaspersky Internet Security\avp.exe

G:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe

G:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

G:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

G:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

G:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

C:\Gry\Steam\Steam.exe

G:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

G:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

G:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nofearmu.sytes.net/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet $hit$plorer

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *gg.muchina.com;*update.nprotect.net;;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Programy\OFFICE~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - G:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "G:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] G:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] G:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Programy\Kaspersky Internet Security\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] G:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] G:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [G] G:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Programy\Kaspersky Internet Security\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\OFFICE~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - G:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - G:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Programy\Kaspersky Internet Security\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programy\OFFICE~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programy\OFFICE~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Programy\OFFICE~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Atheros - G:\WINDOWS\system32\ACS.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - G:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - G:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Programy\Kaspersky Internet Security\avp.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - G:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - G:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - G:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - G:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Wintab32 - Unknown owner - G:\WINDOWS\system32\Wintab32.exe


--

End of file - 6113 bytes

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509