Spowolnienie kompa


(Virusbond) #1

Witam tak jak w tytule komputer bardzo ostatnio coś wolno chodzi nawet firefox potrafi się nieźle zwiesić a na dodatek to bardzo długo się system zamyka załączam logi.licze na pomoc pzdr

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:33:51, on 2007-08-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program files\Eset\nod32krn.exe

D:\Program files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

D:\Program files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\PROGRA~1\MOZILL~1.6\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program files\Adobe Reader 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4F7A1AAA-7784-48B3-BE39-1290C7FFE69C}: NameServer = 78.131.142.5,213.199.255.10

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program files\Eset\nod32krn.exe


--

End of file - 1926 bytes

comboFix 07-07-30.2 - "Karolik" 2007-08-27 19:30:46.1 BĄd wejcia: Brak aparatu skrypt˘w dla plik˘w o rozszerzeniu ".vbs". - NTFS

(Gutek) #2

Pobierz program SDFix

-


(Virusbond) #3

log z sdfix'a

SDFix: Version 1.100


Run by Karolik on 2007-08-27 at 21:06


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found

Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


C:\WINDOWS\system32\aeefafbbabc4_s.dll


                 Finished

(Gutek) #4

jaki wynik?


(Virusbond) #5

Wynik skanowania na tej stronie co podałeś właśnie tych plików

C:\WINDOWS\MadUnInst.exe

C:\WINDOWS\dos02565.dat

C:\WINDOWS\wc98pp.dll

C:\WINDOWS\system32\d3d9caps.dat

Wyszedł pozytywnie

temat można zamknąć

Dzięki za pomoc :smiley: pozdrawiam