Spowolnienie komputera


(Tomeczek1990) #1


(Heniu133) #2

Usuń w HJT.

Start > uruchom > services.msc > zatrzymaj i wyłącz hpdj i opróżnij folder Temp.

A to od czego jest?

Daj jeszcze SilentRunners