Spowolnienie komputera

Witam,

W pewnym momencie komputer zaczął się mulić m.in. wolny start systemu, bardzo powolna obsługa jakichkolwik opercaji. Proszę o pomoc

Oto log ComboFix:

ComboFix 09-07-22.05 - bg 2009-07-23 10:23.2.1 - NTFSx86 NETWORK

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.48.1045.18.767.601 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: I:\ComboFix.exe

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090409-0] *On-access scanning disabled* (Outdated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\19890624

c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\19890624\19890624

c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\19890624\19890624.exe

c:\documents and settings\bg\Menu Start\Programy\System Security

c:\documents and settings\bg\Menu Start\Programy\System Security\System Security

c:\documents and settings\bg\Pulpit\System Security 2009.lnk

c:\program files\pdfforge Toolbar\SearchSettings.dll

c:\windows\Cursors\lsass.exe

c:\windows\system32\3e957f78.dll

c:\windows\system32\i

c:\windows\system32\vcmgcd32.dl_

c:\windows\system32\vcmgcd32.dll

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-06-23 do 2009-07-23 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

Nie utworzono żadnych nowych plików w tym okresie

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-07-23 08:32 . 2009-04-03 15:09 -------- d-----w- c:\program files\pdfforge Toolbar

2009-07-19 20:45 . 2009-02-12 13:12 -------- d-----w- c:\program files\Nowe Gadu-Gadu

2009-07-19 18:22 . 2009-07-19 18:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\bg\Dane aplikacji\Skype

2009-07-19 18:18 . 2009-06-30 07:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\bg\Dane aplikacji\skypePM

2009-07-19 18:10 . 2009-07-19 18:10 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

2009-07-19 18:10 . 2009-07-19 18:10 -------- d-----r- c:\program files\Skype

2009-07-19 18:10 . 2009-06-30 07:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Skype

2009-07-14 20:35 . 2009-02-12 13:12 -------- d-----w- c:\documents and settings\bg\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu

2009-07-06 15:27 . 2009-07-06 15:16 -------- d-----w- c:\program files\Free PDF to Word Doc Converter

2009-07-06 15:26 . 2009-07-06 15:25 -------- d-----w- c:\program files\ABC Amber PDF Converter

2009-07-06 09:04 . 2009-07-06 09:04 -------- d-----w- c:\program files\Intelligent Converters

2009-07-03 18:35 . 2009-07-03 18:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\bg\Dane aplikacji\Apple Computer

2009-06-30 07:24 . 2009-06-30 07:24 48 —ha-w- c:\windows\system32\ezsidmv.dat

2009-06-22 18:30 . 2009-06-22 18:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\bg\Dane aplikacji\Sports Interactive

2009-06-22 18:30 . 2009-06-22 18:30 -------- d–h--r- c:\documents and settings\bg\Dane aplikacji\SecuROM

2009-06-22 18:30 . 2009-06-22 18:30 107888 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll

2009-06-22 18:29 . 2009-06-22 18:26 -------- d–h--w- c:\program files\Zero G Registry

2009-06-22 18:26 . 2009-06-22 18:26 -------- d-----w- c:\program files\Sports Interactive

2009-06-18 19:28 . 2009-02-09 15:48 44392 ----a-w- c:\documents and settings\bg\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-06-18 19:28 . 2009-06-18 19:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\bg\Dane aplikacji\InterVideo

2009-06-18 19:25 . 2009-06-18 18:06 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2009-06-18 19:25 . 2009-06-18 18:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Apple Computer

2009-06-18 19:25 . 2009-06-18 18:06 -------- d-----w- c:\program files\Apple Software Update

2009-06-18 19:23 . 2009-02-12 13:59 -------- d-----w- c:\program files\Google

2009-06-18 19:23 . 2009-06-18 19:23 -------- d-----w- c:\program files\InterVideo Information Service

2009-06-18 19:23 . 2009-06-18 19:23 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Ulead

2009-06-18 19:23 . 2009-06-16 18:49 -------- d–h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-06-18 19:22 . 2009-06-18 19:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\InstallShield

2009-06-18 19:22 . 2009-06-18 19:22 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InterVideo

2009-06-18 19:20 . 2009-06-18 18:02 -------- d-----w- c:\program files\InterVideo

2009-06-18 19:20 . 2009-02-08 12:28 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-06-18 19:04 . 2009-06-18 18:04 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Real

2009-06-18 18:59 . 2009-06-18 18:55 -------- d-----w- c:\program files\DVD Region+CSS Free

2009-06-18 18:09 . 2009-06-18 18:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\bg\Dane aplikacji\Corel

2009-06-18 18:04 . 2009-06-18 18:04 -------- d-----w- c:\program files\Real

2009-06-18 18:03 . 2009-06-18 18:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Corel

2009-06-18 18:02 . 2009-06-18 18:02 -------- d-----w- c:\program files\Corel

2009-06-18 12:12 . 2009-06-16 18:49 -------- d-----w- c:\program files\Valve

2009-06-13 20:37 . 2009-02-12 21:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\bg\Dane aplikacji\Image Zone Express

2009-06-07 19:09 . 2009-06-07 19:07 1016 ----a-w- c:\windows\unins001.dat

2009-05-25 13:00 . 2009-05-25 13:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Chat Republic Games

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE~\Browser Helper Objects{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]

2009-01-30 13:12 650752 ----a-w- c:\program files\pdfforge Toolbar\WidgiToolbarIE.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

“{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}”= “c:\program files\pdfforge Toolbar\WidgiToolbarIE.dll” [2009-01-30 650752]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{b922d405-6d13-4a2b-ae89-08a030da4402}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“c:\windows\system32\ctfmon.exe” [2008-04-14 35840]

“swg”=“c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe” [2009-02-15 39408]

“DAEMON Tools Lite”=“c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe” [2008-12-29 704512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“NvCplDaemon”=“c:\windows\System32\NvCpl.dll” [2006-10-29 7618560]

“avast!”=“c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2009-02-05 81000]

“NvMediaCenter”=“c:\windows\System32\NvMcTray.dll” [2006-10-29 86016]

“HP Software Update”=“c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe” [2006-02-19 69632]

“NeroFilterCheck”=“c:\windows\system32\NeroCheck.exe” [2001-07-09 176128]

“Adobe Reader Speed Launcher”=“c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe” [2009-02-27 35696]

“SunJavaUpdateSched”=“c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe” [2009-04-01 148888]

“SearchSettings”=“c:\program files\pdfforge Toolbar\SearchSettings.exe” [2009-01-30 1012736]

“ISUSPM”=“c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe” [2006-03-20 213936]

“QuickTime Task”=“c:\program files\QuickTime\qttask.exe” [2006-09-01 303104]

“nwiz”=“nwiz.exe” - c:\windows\system32\nwiz.exe [2002-07-16 372736]

“SoundMan”=“SOUNDMAN.EXE” - c:\windows\SOUNDMAN.EXE [2006-04-01 77824]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“c:\windows\System32\CTFMON.EXE” [2008-04-14 35840]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2006-2-19 288472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

“UpdatesDisableNotify”=dword:00000001

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“c:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpfccopy.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpofxm08.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposfx08.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqCopy.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqDIA.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqnrs08.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqPhUnl.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqscnvw.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe”=

“c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpzwiz01.exe”=

“c:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”=

“c:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe”=

“c:\Program Files\eMule\emule.exe”=

“c:\Program Files\Valve\hl.exe”=

“c:\Program Files\InterVideo\DVD8\WinDVD.exe”=

“c:\Program Files\Sports Interactive\Football Manager 2008\fm.exe”=

“c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe”=

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

“25:TCP”= 25:TCP:File and Printer Sharing

“3120:TCP”= 3120:TCP:ehyt

“7474:TCP”= 7474:TCP:ehyt

“2324:TCP”= 2324:TCP:ehyt

“6275:TCP”= 6275:TCP:ehyt

“2388:TCP”= 2388:TCP:ehyt

S1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-02-09 114768]

S2 shvl32;Zone Game DLL - Spades;c:\windows\system32\rundll32.exe shvl32.dll,ehyt --> c:\windows\system32\rundll32.exe shvl32.dll,ehyt [?]

S3 FXDRV;FXDRV;??\e:\fxdrv.sys --> e:\Fxdrv.sys [?]

.

Zawartość folderu ‘Zaplanowane zadania’

2009-06-18 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

  • c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2006-08-29 12:21]

.

        • USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

HKLM-Run-19890624 - c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\19890624\19890624.exe

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.onet.pl/

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: E&ksport do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: live.com\onecare

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-07-23 10:33

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

skanowanie ukrytych procesów …

skanowanie ukrytych wpisów autostartu …

skanowanie ukrytych plików …

**************************************************************************

.

--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1123561945-861567501-1801674531-1003\Software\Microsoft\SystemCertificates\AddressBook*]

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

.

Czas ukończenia: 2009-07-23 10:37

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-07-23 08:35

Przed: 599 506 944 bajtów wolnych

Po: 864 665 600 bajtów wolnych

167 — E O F — 2009-03-03 20:06

Oto log HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:04:49, on 2009-07-23

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

G:\Nowy folder\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll (file missing)

O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\WidgiToolbarIE.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\WidgiToolbarIE.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [searchSettings] C:\Program Files\pdfforge Toolbar\SearchSettings.exe

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe” -scheduler

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe” -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://onecare.live.com

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

End of file - 6304 bytes

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link !!

Logi czyste, był tutaj niebezpieczny System Security.

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only - zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach - Fix checked )

Pobierz OTM - użyj opcji CleanUp.

Wyczyść rejestr i dysk CCleaner.

Wykonaj pełny skan Malwarebytes’ Anti-Malware - znalezione obiekty usuń.

Gdy będą wirusy pokaż raport.

Odinstaluj pdforge Toolbar.

Wirusów nie znaleziono, ale problem jako tako nadal jest.

Dodane 24.07.2009 (Pt) 20:03

Jeszcze raz przesyłam logi

ComboFix: http://wklej.org/id/125642/

HijackThis: http://wklej.org/id/125643/

Proszę o pomoc.