Spowolnienie pracy komputera


(Michalskok) #1

Witam!

Ostatnio, jak w temacie, szybkośc komputera drastycznie spadła. Wszystkie gry mi lagują. Chociażby teraz miałem lekką zwiechę.

Kompa przeskanowałem Stinger'em- nic nie znalazł, clrav - to samo, ad-aware- usunąłem kilka plików, AVG Anti-Spyware- tak samo. Z góry dziex.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:52:20, on 2007-12-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Documents and Settings\Kizi\Menu Start\Programy\Autostart\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

D:\Programy\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

D:\Programy\HiJackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: XBTP06568 - {311F9DE8-6126-4EEE-B15F-65CBB3B4F9F6} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\AOL_security_toolbar.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: AOL Security Toolbar - {3BB63FD4-3C00-44D7-94A9-5DE211900DEF} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\AOL_security_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Programy\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime (User 'Default user')

O4 - Startup: svchost.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1189349151734

O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\Programy\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe


--

End of file - 4309 bytes

(Gutek) #2
C:\Documents and Settings\Kizi\Menu Start\Programy\Autostart\svchost.exe

O4 - Startup: svchost.exe

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix


(Michalskok) #3

Combo Fix

http://wklej.org/id/999a376c60

Po usunięciu tych wpisów, które mi podałeś nie mogłem korzystac z internetu, a na pulpicie wyskoczyły ikonki FF i IE. O co mogło chodzic?


(Gutek) #4

Combo nic nie pokazuje:

Pobierz program SDFix

-


(Michalskok) #5

Nie mogę uruchomic w trybie awaryjnym, bo podczas wyboru użytkownika następuje restart.


(Gutek) #6

Skan Trend Micro - http://pl.trendmicro-europe.com/consume ... launch.php + wynik