Spowolnienie pracy komputera

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:38:43, on 2009-08-02

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avscan.exe

c:\program files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.comodo.com/search/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\2.bin\A2SRCHAS.DLL

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre1.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\2.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre1.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\2.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\2.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre1.dll

O3 - Toolbar: Copernic Desktop Search - Home Toolbar - {4A1C6093-14F9-44D7-860E-5D265CFCA9D9} - C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\Toolbar\ToolbarContainer101000311.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\WINDOWS\system32\olhrwef.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Copernic Desktop Search - Home] "C:\Program Files\Copernic Desktop Search - Home\DesktopSearchService.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

End of file - 4300 bytes

Aleś wylewny. Kilka zbędnych toolbarów + infekcja, ale pokaż logi z OTL i GMER

Logi wklej na wklej.org a tutaj tylko link do wklejki, nie wklejaj przez code.

Załączam linki. Z objawów to nie można odtworzyć dysku, tylko przez eksplorera.

http://www.wklej.org/id/129318/

http://wklej.org/id/129320/

GMER w toku :o

Na przyszłość zwracaj uwagę co instalujesz. W OTL wklej

Klikasz Run Fix. Po restarcie klikasz Run Scan i wklejasz log.

Trochę nie kumam. W OTL - okno custom sacnas/fixes nam wkleić ten Twój log a potem fix, a potem restart i jeszcze raz scan ?

Tak, w dolne białe okienko programu wklejasz ten skrypt, potem klikasz Run Fix. Po restarcie, bo program go zażąda, w OTL klikasz Run Scan i wklejasz powstały log.

Dzięki, jestem zielony, więc się dopytuje :roll: Rozumiem, że scan GMER mogę wyłączyć ? Ten nowy log po restarcie też do diagnozy na wklej.org ? Mówisz, że coś zassałem ?

Poczekaj aż gmer skończy skanować i wklej log, choć pewnie nic nie będzie.

Log co powstanie też dajesz na wklej.org a tu link do niego.

Ok, link do loga utowrzonego automatycznie po restarcie/ uruchomieniu OTL. Dyski otwierają się normalnie

Dodane 02.08.2009 (N) 12:48

http://wklej.org/id/129362/

W OTL klikasz Run Scan i wklejasz nowy log.

Wygenerował nowy Log

http://wklej.org/id/129371/

Nic już tutaj nie ma. W OTL klikasz CleanUp.

Wyłącz na chwilę przywracanie systemu - XP/Vista

Wykonaj pełny skan Malwarebytes Anti-Malware, jeśli coś znajdzie - usuń i wklej log.

Przeczyść dysk i rejestr CCleaner’em.

Podepnij pamięci przenośne i zastosuj FlashDisinfector

Wielkie dzięki =D> Rozumiem, że wszystie zabiegi w podanej kolejności ? Po tym coś zmieniać w zabezpieczeniach. teraz to avira, windows defender ?

Tak będzie najlepiej.

Nie wiem dokładnie jak działa Windows Defender, ale jako, że masz Avirę, powinno wystarczyć. Dobrze by było też posiadać firewall. Zobacz coś z tych

http://www.searchengines.pl/Zapory-siec … 38712.html

http://www.searchengines.pl/Comodo-Inte … 14012.html