Spowolnienie przeglądarki, długi czas uruch. programów


(system) #1

Od 3 dni internet mi wolno chodzi, programy się wolno uruchamiają. Avira wykryła TR/Agent.GY.227 w pliku system32/userini.exe, dowiedziałem się, że należy je usunąć wraz z procesami userini.exe (2) więc skasowałem je...

Raport z Aviry: http://wklej.org/id/312393/

Po tym przeskanowałem dysk C i wyskoczyło kolejnych 7 "niechcianych plików"

Dałem je wszystkie do kwarantanny, raport Aviry: http://wklej.org/id/312396/

LOG z OTL: http://wklej.org/id/312387/


(jessica) #2

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij "Run Scan".

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.

jessi


(system) #3

Log z usuwania: http://wklej.org/id/312685/

Log OTL: http://wklej.org/id/312691/


(jessica) #4

Do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\kbupdate]

Z Menu Notatnika >> Plik >> Zapisz jako >> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >> Zapisz jako > FIX.REG >>

plik uruchom (dwuklik i OK).

Nic tu więcej ciekawego nie ma.

W OTL kliknij na przycisk "CleanUp" - to go usunie razem z jego Kwarantanną.

jessi


(system) #5

Dzięki za pomoc. :slight_smile: