Spowolniona praca komputera - podejrzenie wirusa

Witam bardzo proszę o sprawdzenie logów. Komputer wolno działa skanowałam ADWCleaner i Malwarebytes bez rezultatu. Z góry bardzo dziękuję.

 

 

tutaj wklejam linki do logów:

 

http://wklej.to/1oR9x

 

 

http://wklej.to/tF6Kq

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [_nltide_3] => rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N
HKU\S-1-5-21-329068152-1214440339-842925246-1004\...\Run: [Yzbia] => "C:\Documents and Settings\Wer0n\Dane aplikacji\Ymce\olwy.exe"
C:\Documents and Settings\Wer0n\Dane aplikacji\Ymce
BootExecute: autocheck autochk * C:\PROGRA~1\AVG\AVG2014\avgrsx.exe /sync /restart
SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://de.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&fr=vc_trans_8140&type=horus
ShellExecuteHooks: - {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - No File []
S2 BecHelperService; C:\Program Files\3 Mobile Broadband\3Connect\BecHelperService.exe [X]
S3 catchme; \??\C:\DOCUME~1\Wer0n\USTAWI~1\Temp\catchme.sys [X]
S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
S4 IntelIde; No ImagePath
S3 RtsUIR; system32\DRIVERS\Rts516xIR.sys [X]
S3 USBCCID; system32\DRIVERS\RtsUCcid.sys [X]
S2 mdvrmng; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\mdvrmng.sys [X]
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-329068152-1214440339-842925246-1004_Classes\CLSID\{039B2CA5-3B41-4D93-AD77-47D3293FC5CB}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-329068152-1214440339-842925246-1004_Classes\CLSID\{42481700-CF3C-4D05-8EC6-F9A1C57E8DC0}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-329068152-1214440339-842925246-1004_Classes\CLSID\{D0D38C6E-BF64-4C42-840D-3E0019D9F7A6}\InprocServer32 -> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\ezPMUtils.dll No File
Task: C:\WINDOWS\Tasks\At1.job => C:\DOCUME~1\Wer0n\DANEAP~1\ROCKET~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE <==== ATTENTION
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\procexp90.Sys => ""="Driver"
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

zrobione, dodaję jako plik. Z góry dzięki za pomoc bo mój komp odmawia posłuszeństwa od kilku miesięcy, żeby się włączył, muszę cały czas klikać przycisk z logo windowsa, a ostatnio i wyłączać się nie chce i jak zamykam klapkę to nie przechodzi w stan gotowości tylko się jakby zawiesza.

Fixlog.txt

Fixlog.txt

Nie widać żadnej infekcji.

Skasuj folder C:\FRST