Spowolnione działanie systemu (BN1/2/3/4.tmp) [xp]


(Sikorexx15) #1

Witam! Od pewnego czasu system na moim komputerze ma spowolnione działanie, bez powodu wyrzuca z gier i nie są to konkretne gry tylko po prostu wyrzuca na pulpit z każdej. Ostatnio robiąc prace na komputerze w SonyVegas 8.0 komputer niemal stanął w miejscu po wejściu w menadżera zadań Windows nagle 4 procesy po prostu "oszalały" użycie pamięci skoczyło do 170K gdzie przeciętnie te procesy zabierają po 3/4/5K. O dziwo po zamknięciu procesów odpalały się takie same nadal zajmując kolosalne ilości pamięci... Może przy 3/4 zamknięciu wszystko się uspokoiło. Myślę że to może mieć związek z tym spowolnieniem komputera. Niżej podaje log z HijackThis 2.02 :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:13:05, on 2009-05-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Documents and Settings\Bartek\wrdcxkg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\DOCUME~1\Bartek\USTAWI~1\Temp\9605 .exe

C:\WINDOWS\msb .exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\5146.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\DOCUME~1\Bartek\USTAWI~1\Temp\BN4.tmp

C:\Documents and Settings\Bartek\Bartek.exe

C:\Program Files\VibrateGameDeviceDriver\RFPIcon .exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier .exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\TEMP\BN7.tmp

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\Bartek\Pulpit\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre1.dll

R3 - URLSearchHook: wellgames Toolbar - {8e41e543-e069-4197-8608-e8b4c2f75747} - C:\Program Files\wellgames\tbwel1.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\Documents and Settings\Bartek\wrdcxkg.exe \s

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Interpreter - {0CB66BA8-5E1F-4963-93D1-E1D6B78FE9B2} - C:\Program Files\Adobe\AcroRd32.dll

O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: wellgames Toolbar - {8e41e543-e069-4197-8608-e8b4c2f75747} - C:\Program Files\wellgames\tbwel1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre1.dll

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre1.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O3 - Toolbar: wellgames Toolbar - {8e41e543-e069-4197-8608-e8b4c2f75747} - C:\Program Files\wellgames\tbwel1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTBatteryMeter] C:\Program Files\VibrateGameDeviceDriver\RFPIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [rdp] C:\WINDOWS\system32\rdp.exe \u

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "d:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [HEXelon MAX] "C:\Program Files\HEXelon MAX 6\hexelon.exe" /auto

O4 - HKCU\..\Run: [Cognac] C:\DOCUME~1\Bartek\USTAWI~1\Temp\9605 .exe

O4 - HKCU\..\Run: [Bartek] C:\Documents and Settings\Bartek\Bartek.exe /i

O4 - HKCU\..\Run: [ColdWare] C:\WINDOWS\msb.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O21 - SSODL: QFpBMMnjRM - {ECE5E8B9-464F-4213-3DD0-59C2C008F72E} - C:\WINDOWS\system32\tkgbq.dll

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ipfw_helper (ipfw) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\5146.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 7373 bytes

Czy coś jest nie tak? I jeśli jest coś nie tak to co z tym robić? Z góry dzięki :wink:


(@Blade@) #2

Wykonaj pełne skanowanie Malwarebytes' Anti-Malware - usuń wszystko co znajdzie i daj log