Spowolniony internet Help nie mam już pojęcia


(Tony87) #1

siemka,

mam problem w procesach mam jakies dziwne pliki nie wiadomo skąd próbowałem je usuwać spy boot czy innymi ale lipa nadal nic daje loga proszę o rade

dzieki

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:21:07, on 2007-10-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system\msnrav.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://dobreprogramy.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Shell Event Object Class - {00534B55-3155-CA4F-B41D-0E922121D03C} - C:\WINDOWS\System32\cscentfy.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "d:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [Client Server Runtime Process] C:\WINDOWS\System32\csrs.exe

O4 - HKLM..\Run: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microscft Windows Updeta] torbwg.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microscft Windows Updeta] torbwg.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Microscft Windows Updeta] torbwg.exe

O4 - HKCU..\RunServices: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-790525478-117609710-682003330-1003..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-790525478-117609710-682003330-1003..\RunServices: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunServices: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe (User '?')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunServices: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe (User 'Default user')

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{B7626BF9-D8E1-4C4A-B86B-B58D1144AF92}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O20 - Winlogon Notify: crehcjid - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crehcjid.dll

O23 - Service: MSN RAV - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\msnrav.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe (file missing)

--

End of file - 4099 bytes


(jessica) #2

Użyj na początek -->HaxFix.

Chyba najlepiej z opcji " 2. Run auto Fix".

Daj z niego raport.

Potem:

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Potem ściągnij -->ComboFix.

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\System32\cscentfy.dll

C:\WINDOWS\System32\csrs.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

C:\WINDOWS\System32\torbwg.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\crehcjid.dll

C:\WINDOWS\system\msnrav.exe


Driver::

"MSN RAV"


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crehcjid]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Daj tu:

1) raport HaxFix

2) log Hijack

3) log ComboFix.

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

jessi


(Gutek) #3

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222