Spowolniony internet

Witam. Mam internet radiowy, dziala przez router na laptopie i komputerze. Sasiedzi maja ten sam internet i chodzi im bez zarzutów, no moze czasem troche przymuli jak to radiowka. Ja mam problem, bo caly czas muli, strona laduje sie dlugo, czesto rozlacza z internetem, wyrzuca mnie z gier online itp. Rozmawialem z dostawca, byl nawet u mnie, ale nie zna przyczyny. Router wymieniany byl 2 razy.Wirusy sprawdzalem, nic nie ma. Moze wkleje loga i powiecie czy cos jest nie tak? bo ja jestem w tym kompletnie zielony. To z góry dzieki . :slight_smile:

Logfile of Advanced SystemCare 3 Security Analyzer

Scan saved at 11:33:46, on 2011-11-13

Platform: Windows Vista (WinNT 6.0)

MSIE: Internet Explorer v7.0 (7.0.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Toshiba\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\Toshiba\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Toshiba\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\HDX4\hdx4tray.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Toshiba\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - (no file)

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: SBCONVERT - {A1056498-D09A-41E4-864B-505EDD640D9E} - (no file)

O2 - BHO: SBCONVERT - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - (no file)

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7018.1622\swg.dll

O2 - BHO: Ask.com Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Ask.com Toolbar BHO - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: GrabberObj Class - {FF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - (no file)

O3 - Toolbar: SpeedBit Video Downloader - {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} -

O3 - Toolbar: Ask.com Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} -

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [TOSCDSPD] TOSCDSPD.EXE

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - HKCU…\Run: [swg] “C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe”

O4 - HKCU…\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU…\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150595.exe -Update -1150595 -“Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; AskTB5.3)” -“http://www.gry.pl/gra/Streetball.html

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [Google Desktop Search] “C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” /startup

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Camera Assistant Software] “C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe” /start

O4 - HKLM…\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe” -osboot

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} -

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http:\rover.ebay.com\rover\1\4908-44618-9400-3\4

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} -

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http:\www.amazon.co.uk\exec\obidos\redirect-home?tag=Toshibaukbholink-21&site=home

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shoc … tor/sw.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Plug-in 1.6.0_17) - http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab

O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - http://fpdownload.macromedia.com/get/fl … rashim.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_03) - http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_17) - http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_17) - http://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta … s-i586.cab

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: (Ati External Event Utility) - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager (gpsvc) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HoudiniLicenseServer - Side Effects Software Inc. - C:\Windows\system32\sesinetd.exe

O23 - Service: HoudiniServer - Side Effects Software Inc. - C:\Windows\system32\hserver.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: VideoAcceleratorService - Speedbit Ltd. - C:\PROGRA~1\SPEEDB~2\VideoAcceleratorService.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

Log robiony programem Advanced SystemCare. Jest w 100% zgodny z HijackThis.