Spowolniony internet

Witam ostatnio gdy zacząłem ściągać prędkość mnie zdziwiła była ona bardzo mała. Dlaczego ? Z góry dzięki za pomoc.

Podaj logi-http://forum.dobreprogramy.pl/analiza-i-dezynfekcja-zestaw-narz%C4%99dzi-nieingerencyjnych-t402063/ -dwa raporty OTL.txt oraz Extras.txt

OTL:  http://www.wklej.org/id/1341176/

W panelu sterowania odinstaluj:

BrowseSmart

AVG SafeGuard toolbar

FixMyRegistry

MyStart Toolbar

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool 64-Bit Version

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.

FRST:  http://www.wklej.org/id/1341830/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-1616055924-2102890427-900071263-1000\...\Run: [AdobeBridge] => [X]
Startup: C:\Users\Komp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\f2lc728z.lnk
ShortcutTarget: f2lc728z.lnk -> C:\ProgramData\299219~1\z827cl2f.cpp (No File)
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
FF SearchPlugin: C:\Users\Komp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\iyxj9s5y.default\searchplugins\876670ca-cdbb-452c-8dd0-20ee260043b9.xml
FF Extension: BrowseSmart - C:\Users\Komp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\iyxj9s5y.default\Extensions\firefox@browsesmart.net.xpi [2013-12-06]
FF Extension: Hotspot Shield Extension - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\afproxy@anchorfree.com [2014-04-03]
CHR DefaultSearchKeyword: dosearches
CHR DefaultSearchProvider: dosearches
CHR DefaultSearchURL: http://search.dosearches.com/web/?utm_source=b&utm_medium=mlv&utm_campaign=rg&utm_content=ds&from=mlv&uid=395049983_1052498_B8422E94&ts=1384106607&type=default&q={searchTerms}
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [doobfiogmfmpjnoofjhhgjehmlofngfp] - C:\Users\Komp\AppData\Local\metacrawler-speeddial.crx [2013-11-10]
CHR HKCU\...\Chrome\Extension: [doobfiogmfmpjnoofjhhgjehmlofngfp] - C:\Users\Komp\AppData\Local\metacrawler-speeddial.crx [2013-11-10]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [doobfiogmfmpjnoofjhhgjehmlofngfp] - C:\Users\Komp\AppData\Local\metacrawler-speeddial.crx [2013-11-10]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ippenodjaoidmkkfdlmdhofiebnpjddb] - C:\Program Files (x86)\BrowseSmart\ippenodjaoidmkkfdlmdhofiebnpjddb.crx [2013-11-10]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [odpccdgkmiicgocepijnaeihjnjnomca] - C:\Program Files (x86)\LinkSwift\odpccdgkmiicgocepijnaeihjnjnomca.crx [2013-11-10]
S2 HssWd; C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\hsswd.exe [X]
R3 taphss6; C:\Windows\System32\DRIVERS\taphss6.sys [42184 2014-03-19] (Anchorfree Inc.)
S2 TBPanel; No ImagePath
S3 ATICDSDr; \??\C:\Users\Komp\AppData\Local\Temp\ATICDSDr.sys [X]
S3 EagleX64; \??\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 X6va015; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va015 [X]
S3 xhunter1; \??\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
C:\ComboFix
C:\Qoobox
C:\ProgramData\2992199F9A
C:\AdwCleaner
C:\Users\Komp\*.dll
C:\Users\Komp\*.dat
C:\Users\Komp\*.exe
C:\Users\Komp\*.vbs
C:\Users\Komp\AppData\Local\Temp\*.exe
C:\Users\Komp\AppData\Local\Temp\*.dll
C:\ProgramData\MyStart Anti-phishing Domain Advisor
C:\Program Files (x86)\SmartTweak
Task: {7CA6C237-C64A-494A-8304-6C79769DB069} - \BonanzaDealsUpdate No Task File <==== ATTENTION
Task: {89D33785-1724-484E-A897-E00A9C16D612} - \BonanzaDealsLiveUpdateTaskMachineUA No Task File <==== ATTENTION
Task: {955C6DCC-56BA-48FE-B0AE-9EBDB1426AD9} - \BonanzaDealsLiveUpdateTaskMachineCore No Task File <==== ATTENTION
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\procexp90.Sys => ""="Driver"
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\FixMyRegistry" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\mobilegeni daemon" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\MyStart Anti-phishing Domain Advisor" /f
Reboot:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Sorry za zawracanie dupy ale już działa za pomoc bardzo dziękuje.