Spowolniony Internet


(Lolek532) #1

Mam internet 6mb od niedawna na speedtescie pokazuje mi maks.2, a ściąga z prędkościa 10kb/s.O dziwo ping nie jest wysoki.


(Atis) #2

Nie widać infekcji.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
S3 aspnet_state; %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [X]
S3 GGSAFERDriver; \??\D:\Program Files\Garena Plus\Room\safedrv.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

Uruchom FRST i kliknij Fix. Później skasuj folder C:\FRST