Spowolniony komp


(Rg166) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:49:48, on 2006-04-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\WeatherCast\Weather.exe

C:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Speaker Configuration] D:\C-media_XP\Setup.exe /SPEAKER

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Generic Host Process for Win32 Services] C:\WINDOWS\System32\Drivers\svchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R

O4 - HKCU\..\Run: [WeatherCast] C:\Program Files\WeatherCast\Weather.exe /q

O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\Netscape\Netscape\Netscp.exe" -turbo -aim

O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{372B5567-07DA-4D63-9B13-F3C00C78A6F3}: NameServer = 213.76.136.98,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{372B5567-07DA-4D63-9B13-F3C00C78A6F3}: NameServer = 213.76.136.98,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{372B5567-07DA-4D63-9B13-F3C00C78A6F3}: NameServer = 213.76.136.98,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe

Komp chodzi strasznie wolno. Również internet. Proszę o sprawdzenie loga.


(Bbieniol) #2

Ściągnij i odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet*_** i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish --> restart do trybu awaryjnego i usuwasz (wpis w Hijacku, plik ręcznie z dysku):

Tylko nie pomyl lokalizacji :!:

Po kasacji dajesz jeszcze raz log do kontroli :slight_smile:


(Kuz5) #3

Bieniol a co z tym [-X

W Dodaj/Usun odinstaluj WeatherCast, folder na czerwono usuń ręcznie z dysku a wpis w HijackThis


(Rg166) #4

No, niestety, ale problem się powtarza. Nie bede zakladal nowego tematu tylko napisze tutaj.

Komp po wlaczeniu chwilke chodzi, po czym zgrzyt(zdaje sie dysku twardego) i komp wisi. W trybie awaryjnym w miare moich mozliwosci go przeczyscilem, ale nadal jest ten sam problem. W trybie awaryjnym strasznie wolno chodzi. Tutaj podaje log. Prosze o sprawdzenie.


(Gblade) #5

Ściągnij LSP-Fix>>>uruchom>>>zaznacz "I know what im doing" , przenieś newdotnet*_**.dll do okienka "REMOVE" i kliknij Finish

Masz 2 antyviry, odinstaluj jednego


(Rg166) #6

no niestety, ale nadal to samo.

Pliki z LSP to:

mswsock.dll

winrnr.dll

NEWDOT~...

rsvpsp.dll

Wywalic cos z tego?


(Bbieniol) #7

Prznosisz do okienka Remove ten plik: NEWDOT~...

I klikasz Finish :slight_smile:

Dajesz nowe logi :slight_smile:


(Rg166) #8

Nic z tego. Nadal lipa :confused:

Antywir nic nie wykrywa, ad-aware czysto, zrobiłem co kazaliście nadal nic :confused:

Tutaj log:


(Bbieniol) #9

Log jest już czysty :slight_smile:

Po pierwsze ściągnij EWIDO, zrób update i przeskanuj nim dysk :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego RegCleaner 4.3.0.780), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:


(Gutek) #10

Już Ok log

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz ten wpis.

Dlaczego masz 2 antywirusy w tym problem i komp muli! !!


(Kuz5) #11

Po co powtarzasz to co zostało juz napisane (bardzo często ci sie to zdarza) :evil:

Nie widzisz co napisał InfinityToJa , za nastepne takie nabijackie posty będzie nagroda pod avatarem